Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen (Kompetanse for framtidens barnehage)

Videreutdanning

Har du behov for kompetanseutvikling på områdene språkutvikling og språklæring? Som en karrierevei for barnehagelærere tilbyr vi en videreutdanning som fokuserer på barnehagebarns språkutvikling, inkludert norsk som andrespråk og ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars.

  Slik søker du

  Søkere som prioriteres av Utdanningsdirektoratet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket.

  • Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  • Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb.
  • Søknad om opptak blir behandlet ved OsloMet.
  • Søkere som blir tatt opp får direkte beskjed og lenke til egen studiestartside.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått bachelor i barnehagelærerutdanning og dokumentert arbeidstilknytning i barnehage.

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen er praksisrettet, og gjennom studiet vil du få kompetanse i å avdekke språkvansker hos barn tidlig. Studiet vil ha fokus på barnehagelærerens arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos barn i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Sentrale emner er

  • barns språkutvikling
  • norsk som andrespråk og flerspråklighet 
  • forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker
  • ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen for å styrke barns læring

  Videreutdanningen barns språkutvikling og språklæring i barnehagen inkludert norsk som andrespråk (BSSB6000) skal være praksisrettet, og deltakernes yrkespraksis skal benyttes som en del av seleksjonsgrunnlaget i studiet. Videreutdanningen er en del av tilbudet for barnehagelærere innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022

  Studiesiden til Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Kompetanse for framtidens barnehage

  Gjennom målrettet kompetanseutvikling for alle ansatte skal strategien Kompetanse for framtidens barnehage bidra til at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. Strategien skal også bidra til å rekruttere og beholde ansatte med barnehagefaglig kompetanse i barnehagen, videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon og styrke barnehagelærernes profesjonelle fellesskap.

  Tilretteleggingsmidler  

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet.

  Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider.