Dokumentasjonsforvaltning

Årsstudium

Gjennom dette nettstudiet kvalifiseres du til å håndtere informasjonsflyt og dokumentasjon i privat og offentlig sektor. Studiet er rettet mot deg som har noe erfaring: Det kan være arbeidspraksis fra arkivfeltet, erfaring med saksbehandling du ønsker å formalisere, eller du har studert og ønsker en introduksjon til dokumentasjonsforvaltning.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 56,9
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
 • Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelor- og årsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om opptak til årsstudier.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak.

  Søk med studiekode

  215 528

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  På årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning lærer du om arkivvitenskapelige metoder og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning, sikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen som trengs i moderne i organisasjoner.

  Du tilegner deg kunnskap om prinsippene for, og utfordringene med digital dokumentasjonsforvaltning. Du får innsikt i hvordan arkiv kan bli en samfunnsressurs og hvordan dokumentasjonsarv skapes og tilgjengeliggjøres.

  Kort oppsummert gir årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning deg innsikt i sammenhenger mellom teknologi, mennesker og dokumentasjon.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen

  Dokumentasjonsforvaltning er et deltidsstudium som tas over to år. Studiet er nettbasert med én samling på OsloMet per semester.

  Undervisningen på studiet er utviklet på OsloMet av Norges sterkeste fagmiljø innen dokumentasjonsforvaltning, som har mer enn 15 års erfaring med årsstudier. På samlingene kan du møte både fagmiljøet og dine medstudenter. Det anbefales å delta på samlingene, men det er ikke obligatorisk. Læringsmidler fra samlingene tilbys også digitalt.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kvalifiserer til arbeid i privat og offentlig sektor, i virksomheter som skal håndtere informasjonsflyt og dokumentere aktiviteter.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.