Dokumentasjonsforvaltning

Årsstudium

Dette studiet er for deg som har erfaring fra arkivfeltet eller ønsker å supplere eksisterende utdanning.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for dokumentasjonsforvaltning (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak

  • var poenggrensen 54,2 i ordinær kvote
  • og alle kvalifiserte søkere kom inn i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 528.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning gir deg innsikt i sammenhenger mellom mennesker, teknologi og dokumentasjon.

  Første studieår lærer du om arkivvitenskaplig teori og metode og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning.

  Hvordan kan offentlige og private organisasjoner identifisere, sikre, forvalte og tilgjengeliggjøre virksomhetens dokumentasjon?

  I andre studieår lærer du om prinsipper for digital dokumentasjonsforvaltning, utfordringer med å gjøre digitale dokumenter anvendelige og pålitelige over tid, og arkiv som samfunnsressurs og kulturarv gjennom danning og tilgjengeliggjøring.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen

  Dokumentasjonsforvaltning er nettbasert.

  Studieformen er selvstudium med utgangspunkt i pensum og forhåndsinnspilte korte forelesninger, og pålagte og frivillige oppgaver som løses individuelt eller i gruppe.

  I hvert emne arrangeres det rundt fire frivillige samlinger hvor studenter og underviser møtes. Vi anbefaler deltakelse på samlingene.

  Noen av samlingene vil bli avholdt fysisk på OsloMet, men vil da bli strømmet digitalt samtidig.

  Undervisningen på studiet er utviklet på OsloMet av et sterkt fagmiljø i dokumentasjonsforvaltning. Du møter undervisere med bred arkivvitenskaplig kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.

  Et av emnene har skoleeksamen med fysisk oppmøte i Oslo.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kvalifiserer til arbeid med informasjons- og dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning i privat og offentlig sektor.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.