Dokumentasjonsforvaltning

Årsstudium

Dette studiet er for deg som har erfaring fra arkivfeltet, eller ønsker å supplere eksisterende utdanning.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak

  • var poenggrensen 54,2 i ordinær kvote
  • og alle kvalifiserte søkere kom inn i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 528.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i dokumentasjonsforvaltning gir deg innsikt i sammenhenger mellom mennesker, teknologi og dokumentasjon.

  Første studieår lærer du om arkivvitenskaplig teori og metode og de rettslige rammene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Hvordan kan offentlige og private organisasjoner identifisere, sikre, forvalte og tilgjengeliggjøre virksomhetens dokumentasjon.

  I andre studieår lærer du om prinsipper for digital dokumentasjonsforvaltning, utfordringer med å gjøre digitale dokumenter anvendelige og pålitelige over tid, og arkiv som samfunnsressurs og kulturarv gjennom danning og tilgjengeliggjøring.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen

  Dokumentasjonsforvaltning er et deltidsstudium som tas over to år og undervisningen er nettbasert.

  Studiet består av fire emner, ett emne hvert semester. Studieformen er selvstudium med utgangspunkt i pensum og forhåndsinnspilte korte forelesninger, og pålagte og frivillige oppgaver som løses individuelt eller i gruppe.

  I hvert emne arrangeres det rundt fire frivillige samlinger hvor studenter og underviser møtes. Vi anbefaler deltakelse på samlingene. Noen av samlingene vil bli avholdt fysisk på OsloMets, men vil da bli strømmet digitalt samtidig.

  Undervisningen på studiet er utviklet på OsloMet av Norges sterkeste fagmiljø innen dokumentasjonsforvaltning, og du møter undervisere med bred arkivvitenskaplig kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.

  Vurderingsform varierer fra emne til emne og henger sammen med de enkelte emnenes læringsutbytte. Vi gjør oppmerksom på at ett emne har skoleeksamen, det vil si fysisk oppmøte i Oslo. Se programplan og emneplan for nærmere informasjon om læringsutbytte og vurderingsformer.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som

  Studiet kvalifiserer til arbeid med informasjons- og dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning i privat og offentlig sektor.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.