Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Årsstudium

Få grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier og metoder.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen

  • 51,6 i ordinær kvote
  • og alle kvalifiserte søkere kom inn i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 603.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Studiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked.

  Noen sentrale temaer er

  • formidling
  • litteratur- og mediehistorie
  • kultur- og kunnskapspolitikk
  • informasjonssøk
  • kildekritikk

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for LBIBÅRS 2023 HØST i systemet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen.

  Tilstedeværelse kreves ved arbeid med og fremføring av flere av arbeidskravene. Studiet har enkelte progresjonskrav.

  Studiet har fem uker praksis i andre semester. Du må gjennomføre praksisukene selv om du kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.

  Studiet tilsvarer første år på bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Årsstudiet er nyttig for deg som ønsker å få en grunnleggende innføring i faget eller vil kombinere bibliotek- og informasjonsfag med andre fagområder.

  Kompetanse innen bibliotek- og informasjonsvitenskap gir et bredt spekter av jobbmuligheter.

  I tillegg til bibliotek, arbeider bibliotekarer i ulike typer arkiv, aviser, forlag, bokhandel og andre typer virksomheter som driver med kunnskapsforvaltning og kulturformidling.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.