Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Årsstudium

Første studieår av det treårige bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no).

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 51,3
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

  Søk med studiekode

  215 603

  Hvordan å søke opptak til årsstudier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Noen sentrale temaer som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. Studiet inneholder også en femukers praksisperiode. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Tilstedeværelse kreves ved arbeid med og fremføring av flere av arbeidskravene. Studiet har enkelte progresjonskrav.

  Dette studiet har en fem ukers praksisperiode lagt til andre semester. Du må gjennomføre praksisukene selv om du kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek. 

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( LBIBÅRS/2020/HØST )

 • Hva kan du jobbe som?

  Årsstudiet er nyttig for dem som ønsker å få en grunnleggende innføring i faget, eller vil kombinere bibliotek- og informasjonsfag med andre fagområder.

  Kompetanse innen bibliotek- og informasjonsvitenskap gir et bredt spekter av jobbmuligheter. I tillegg til bibliotek, arbeider bibliotekarer i ulike typer arkiv, aviser, forlag, bokhandel og andre typer virksomheter som driver med kunnskapsforvaltning og kulturformidling.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema