Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag

Bilde av Tatjana Bru Blixen

Blir kjent med ny teknologi 

-Et bærende element i videreutdanningen for yrkesfaglærere anvendelse av ny teknologi i yrkesfag, er at studentene skal hospitere i de yrkene de utdanner elever til, for å bli kjent med ny teknologi.  

Kombinert med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av undervisning på egen skole skal studentene opparbeide både digital og analytisk kompetanse. Birger Brevik, førsteamanuensis og fagansvarlig for studiet ved yrkesfaglærerutdanninga ved OsloMet, er programansvarlig for dette populære tilbudet til yrkesfaglærere, som har vært tilbudt ved OsloMet siden 2013. 

Bedrifter som læringsarena 

Med grunnleggende digital kompetanse i programmering og teknologiforståelse står lærerne sterkere til å forberede elevene til å møte teknologiske utfordringer i sine fremtidige yrker – Birger Brevik

-Gjennom studiet fordyper studentene seg i en rekke ulike teknologier i yrkesfag, slik som selvkjørende traktorer, medisindispensere, robotiserte sveiseoperasjoner og smarthusteknologi. Læringsarenaen er virksomheter og bedrifter der moderne teknologi benyttes, forteller Brevik.  

Studentene velger selv teknologien de ønsker å fordype seg i, slik at utdanningen blir mest mulig relevant for egen arbeidssituasjon og eget programområde. Dette gir selvdrevne og motiverte studenter, noe et høyt søkertall gjennom flere år bekrefter. 

-Med grunnleggende digital kompetanse i programmering og teknologiforståelse står lærerne sterkere til å forberede elevene til å møte teknologiske utfordringer i sine fremtidige yrker, fortsetter Brevik. -I studiet lærer studentene, både gjennom undervisning og hospitering, hvordan de kan ta i bruk ny teknologi og utarbeide gode undervisningsopplegg på egne programområder. 

Fleksibelt studium 

Du kan kombinere videreutdanning med full jobb – Birger Brevik

Studiet er bygget opp slik at det gir den enkelte maksimal fleksibilitet under utdanning. Det asynkrone tilbudet, hvor du gjennomfører opplæringen hvor og når du selv vil, gjør at flere kan kombinere videreutdanning med full jobb. Du trenger ikke reise til campus for å delta, men kan studere hjemme i egen stue. Bare hospiteringen skjer ute i bedrift og på egen arbeidsplass.  

– Vi er opptatt av å ha tett nok kontakt med studentene til at de opplever støtte gjennom studiet, avslutter Brevik.  – Det gjør vi blant annet gjennom frivillige digitale møter, der studentene kan ta opp spørsmål og temaer de er opptatt av.  

Slik er studiet organisert 

Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag er en asynkront nettbasert videreutdanning, uten felles samlingen men med hospitering i virksomheter. 

Studenthistorier

Studenter går på campus og snakker sammen i sommervær
Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Nytt utdanningstilbud gjør det mulig å kombinere lærerjobben med en videreutdanning i å bli språklærer.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.