Gamer, medielærer- og masterstudent!

Camilla Sandum sitter og smiler til kanmera, med en bærbar PC i fanget

Camilla Sandum tok en bachelor i visuell kommunikasjon i London og jobbet i mange år med design og markedsføring, før hun i 2008 begynte som lærer på studieprogram medier og kommunikasjon på Nannestad videregående skole. 

– Jeg jobbet som lærer en god stund før jeg tok praktisk-pedagogisk utdanning, og da fikk jeg smaken på å studere igjen. Jeg har en hyggelig arbeidsgiver og fikk permisjon fra jobben for å studere, forteller hun.

Teknologien må tilføre en merverdi i undervisningen

Camilla var ferdig med sin toårige masterutdanning ved OsloMet sommeren 2018 (tidligere het studiet IKT-støttet læring). Ved siden av studiene jobbet hun litt som timelærer på grunnskoleutdanningen og på videreutdanningen av lærere i strategiprogrammet kompetanse for kvalitet.

– Regjerningens digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring inneholder mye nytt som jeg synes er spennende. Dette kan innebære en brå omstilling og være utfordrende for mange lærere – en iPad i seg selv bidrar ikke til økt læring, for lærerne handler om å bruke teknologien til å tilføre en merverdi i undervisningen. 

–  Det er mange utrolig dyktige lærere rundt om i norsk skole som jobber veldig godt med teknologi, men en av utfordringene er nok at det er så store forskjeller i både måten det arbeides på, kompetanse og tilgjengelig utstyr på skoler, sier hun.

Maruan i profil smiler til journalisten

Det skjer mye læring i teknologisk samhandling

Teknologien endrer hvordan mennesker samhandler både på individ- organisasjons- og samfunnsnivå.

– I den samhandlingen skjer det mye læring som ikke er så godt dokumentert i den tradisjonelle pedagogikken. I masteroppgaven min undersøker jeg sammenhengen mellom skolemotivasjon og dataspilling på fritiden. Jeg gjennomførte en spørreundersøkelse blant 17- og 18-åringer, samtidig som jeg leste mye teori, forklarer Camilla, som selv har vært en gamer i mer enn 30 år.

Gi barna muligheten til å være innholdsprodusenter

– Det var helt tilfeldig at jeg begynte med dataspill, faren min hadde tilgang til datateknologi på 1980-tallet og vi hadde blant annet Commodore 64 og en selvbygd Pong, som var et av de aller første dataspillene, sier hun.

Camilla har også startet en kodeklubb for barn i hjemkommunen sin. 

– Jeg er opptatt av at barna skal få muligheten til å være innholdsprodusenter, slik at de gjennom å lage noe selv kan se en fysisk endring i for eksempel matematikk- eller fysikk-oppgaver. Jeg er selv en kreativ person og liker at det skjer noe visuelt når jeg gjør noe digitalt som koding. Teknologien åpner for store muligheter til å skape variasjon i undervisningen, legger hun til.

Fleksibel studiehverdag

Bedre lønn og en tryggere arbeidsplass var bakgrunnen for at Camilla søkte seg inn på masterutdanningen. Underveis i studiet oppdaget hun at det åpnet seg mange nye muligheter.

– Jeg har hatt mange aha-opplevelser – plutselig er faget mitt mye større enn tidligere og jeg får henvendelser fra folk som er interessert i det jeg holder på med. Det er kjempespennende, og jeg har muligheten til å gå mange flere veier enn jeg hadde sett for meg, sier hun.

Camilla hadde tatt flere online-kurs innenfor teknologiområdet før hun begynte på masterutdanningen.

– Det var flaks at jeg oppdaget dette studiet, det var helt perfekt for meg. Jeg stortrivdes som fulltidsstudent, og en fleksibel studiehverdag, sier hun.

God støtte og mye veiledning

Fagmiljøet er lite og oversiktlig, slik at studentene blir godt kjent med hverandre og lærerne.

– Vi fikk god støtte og mye veiledning. Det var gøy å studere sammen med folk som deler de samme interessene som meg. På studiet er det lærere helt fra barnehagenivå og til videregående skole. De har ulike utfordringer når det gjelder bruk av teknologi i sin arbeidshverdag, og det er interessant å høre om. 

-    Teknologi har stort potensial til å skape merverdi i undervisningen hvis den blir brukt riktig, men hvis den brukes feil kan det også hindre læring. Derfor er det viktig at lærere har gode kunnskaper og ferdigheter om bruk og integrering av teknologi i undervisning, sier Camilla Sandum.

FAKTA

Master i digital læringsdesign

Det er et stadig økende behov for lærere med høy kompetanse innen pedagogisk bruk av nye medier. Har du lyst å utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser? Da er dette studiet noe for deg.

Videre lesning

Oda og Kristine sitter ved en bardisk og smiler til kameraet.
Lærerstudenter på tre måneders utveksling i København

Oda Krafft Skolleborg (23) og Kristine Før (23) studerer til grunnskolelærer ved OsloMet, og har reist til København på Erasmus+ utveksling.

Martin og Geir sitter på en benk inne i Pilestredet 42 og ser mot kamera.
Lærerstudenter utviklet database for skjønnlitteratur

Lærerstudenter laget database for skjønnlitteratur rettet mot lærere.

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.