Tre studenter i et rom. En student sitter med et tastatur. De to andre har på seg VR-briller og har en virtuell model mellom seg.

Energi og miljø i bygg – sivilingeniør

Masterprogram

Er du ingeniør og ønsker å bidra til å begrense klimautfordringene vi står overfor? På masterstudiet i energi og miljø i bygg får du spisskompetanse i hvordan nye og eldre bygg kan gjøres mer energieffektive med nye byggemetoder og ny teknologi.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre heltid (student.oslomet.no) og deltid (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelor i ingeniørfag med:

  • minimum 25 studiepoeng i matematikk
  • minimum 5 studiepoeng i statistikk
  • minimum 7,5 studiepoeng i fysikk
  • til sammen minimum 20 studiepoeng ingeniørfag innen termodynamikk, strømningsteknikk, varmetransport, varme- og kjøleteknikk, VVS, energiteknikk, automatikk, byggeteknikk, bygningsfysikk eller inneklima

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Poengberegning av søknader til master og videreutdanninger

  Fra 2020 rangeres søkere til dette studieprogrammet kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrenser ved siste opptak

  • Deltid: 4
  • Heltid: 2,65
 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  • Heltid: 215 6011
  • Deltid: 215 6067

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

 • Hva lærer du?

  For å møte behovene til en byggenæring i rask endring, lærer du på dette masterstudiet å bruke det siste innen digital teknologi, nye byggematerialer og nye løsninger for tekniske installasjoner.

  Nye byggemetoder betyr blant annet passivhus og plusshus som tar i bruk solenergi og andre løsninger for lokal energiforsyning. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger.

  Du får en dyptgående ingeniørfaglig kompetanse om energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, ventilasjon, solavskjerming, varme- og kjølesystemer. 

  I tillegg lærer du om hvordan et bygg møter menneskelige behov og om betydningen av godt inneklima for helse.

  I tillegg gir studiene deg kunnskaper innen et bredt spektrum av temaer inkludert bygningsfysikk, numerikk, økonomi, miljøvurdering av bærekraftige løsninger og klimatilpasning.

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du kan ta studiet på heltid over fire semester eller på deltid over åtte semester. Det er også mulig å gjennomføre deltidsstudiet på tre år i stedet for fire.

  Hele siste semester er viet masteroppgaven på 30 studiepoeng. Dersom du er i relevant arbeid kan du ta masteroppgaven som en del av din arbeidshverdag.

  Masterstudiet er delt inn i emner på 10 og 5 studiepoeng hver. Det er 9 emner som er obligatoriske. 

  I andre studieår kan du velge mellom to valgfrie emner som gir 5 studiepoeng. Det gis undervisning i emnene én gang hvert studieår.

  Studiene skal gjøre deg rustet til å møte arbeidslivet. Det vil være gjesteforelesere fra næringsliv og ekskursjoner til aktuelle bedrifter, i tillegg til den ordinære undervisningen.

  Det legges vekt på forskningsbasert undervisning ved at mange emner har forskningsartikler i pensum. 

  Laboratoriene tilknyttet studiet er utstyrt med avansert måleutstyr hvor du får mulighet til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid som assistent.

  Undervisningen foregår som en kombinasjon av
  • forelesninger
  • dataøvinger
  • laboratoriearbeid
  • regneøvinger
  • prosjektoppgaver
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet er relevant for yrkesaktive ingeniører og beslektet fagpersonell med behov for økt kunnskap og kompetanse i fagområdene masterstudiet tilbyr. 

  Etter masterstudiet kan du jobbe videre som ingeniør innen

  • energi og miljø
  • bygg eller maskin
  • miljøproblematikk i bygg

  Utdanningen er også relevant for videre studier på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Studiets fagområde er internasjonalt, og obligatoriske emner kan derfor gjennomføres ved fakultetets samarbeidsinstitusjoner. 

  Du kan søke på studier i utlandet på eget initiativ, men om du ønsker å ta et semester i utlandet, bør du gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen på fakultetet. 

  Utveksling godkjennes av instituttleder etter individuell søknad i samsvar med gjeldende programplan.

 • Spesielle hensyn

  Systemkrav til PC

  Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  • Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).
  • Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3-D modellering og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres.
  • Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.
  • Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Bilde av en smilende masterstudent Marianne Christiansen, med Campus Pilestredet på OsloMet i bakgrunnen.
Blir ekspert på miljøvennlige bygg

Bygninger står for 40 prosent av all energibruk, og 36 prosent av alle klimagassutslipp. Marianne tar master i hvordan bygg kan bli mer bærekraftige.

Bilde av Marie Flatmo Opsahl
Bedre rådgivning med master

– Du blir en solid og etterspurt rådgiver av å ta masterstudiet i energi og miljø i bygg, sier Marie...

Bilde av masterstudent Ole Martinus Harket Norbeck og bachelorstudent Nicholas Willoughby i åttende etasje i Pilestredet 35 hvor de energi og miljø i bygg-studiene holder til. I bakgrunnen er den en lyssjakt i bygget, med persienner på vinduene, og lys kommer ned fra taket.
– Foreningen gir oss faglig og sosialt påfyll

Studentforeningen Miljøet hjelper deg å knytte viktige kontakter og øke forståelsen av bransjen du skal inn i.

Portrett av Kjetil Lindberg
– Å ta en master er et valg som kan påvirke hele yrkeskarrieren

I Multiconsult jaktes det hele tiden på jobbkandidater med oppdatert fagkunnskap. Søkere med en master på CV-en blir fort ekstra interessante – og kan få spennende oppgaver tidlig.

Bilde av Ivar Johan og Karoline
Jobbrelevant – og skikkelig godt miljø

– Masteren i energi og miljø i bygg er veldig rettet mot det vi skal jobbe med, sier Karoline.