Interaktivitet og design

Videreutdanning

I dette emnet vil du lære om design av interaktive, digitale produkter. I en del av det praktiske arbeidet brukes blant annet Adobe XD til å utvikle app-prototyper.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav: Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales å ha bestått emne ZDB Digitale bilder, DKDM1200 Digitale prestasjoner og informasjonsarkitektur og ZDKM Kommunikasjon i digitale medier. (Se emneplanen til årsenheten design og kommunikasjon i digitale medier på student.oslomet.no)

  Søknadsfrist: 1. september

  Studiet settes i gang med forutsetning om nok deltakere.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse. Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål.

 • Om emnet

  Emnet har fokus på visuell design for multimodal, mobil og interaktiv kommunikasjon. Emnet er en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i utvikling og produksjon av digitale produkter, med vekt på interaktive formidlingsressurser som app-prototyper og animasjon.  

  Les mer om emnet på student.oslomet.no.

  Undervisningen vil foregå på kveldstid på tirsdager. Undervisningen vil være en blanding av fysisk og digital undervisning, men det er mulig å ta studiet heldigitalt for de som vil.

  Du vil få tilsendt et nettskjema uken før studiestart hvor du kan krysse av om du ønsker å følge studiet fysisk på campus eller heldigitalt.

 • Målgruppe

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digital visuell produksjon.

  Emnet retter seg mot søkere med teknisk-, kunstnerisk- eller kulturbakgrunn som ønsker kompetanse i digital visuell kommunikasjon, som for eksempel informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere. Emnet er av betydning for medierelevant arbeid i offentlig og privat sektor.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Utgifter til Adobe-pakken må påregnes.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost