English version
To studenter står foran et opplyst kart og peker på kartet.

Smart mobilitet og urban analyse

Masterprogram

Smart mobilitet og urban analyse er et byggingeniørfag som gir deg en praktisk og profesjonsrettet utdanning i integrert by- og transportplanlegging, geografisk planlegging, teknologi, urban økonomi og landskapsarkitektur.

Det er fremdeles mulig å søke på dette studiet. Du søker gjennom Søknadsweb og må oppfylle opptakskravene for å søke.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for smart mobilitet og urban analyse (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i byggingeniørfag eller bachelorgrad som inneholder minst 2 emner (hvert på minimum 10 studiepoeng) innenfor følgende områder:

  • by-/transportplanlegging
  • arealplanlegging
  • transportteknikk
  • geografi
  • arkitektur
  • landskapsarkitektur
  • urban analyse
  • urban økonomi

  Det er krav om minst 20 studiepoeng i matematikk/statistikk (inkludert analysis/romlig statistikk), og minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende, se krav om engelskkunnskaper til internasjonale masterprogram (informasjon på engelsk). 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  I dette tverrfaglige masterstudiet får du unik innsikt i IKT, digitale verktøy og ferdigheter som er etterspurt i byggenæringen, spesielt verktøy og ferdigheter knyttet til urban- og transportanalyse og planlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og datavitenskap.

  Myndighetene og samfunnet stiller økte krav til miljøvennlig, innovativ og bærekraftig utforming av mobilitet og byløsninger. Klimaendringer som økte temperaturer, mer nedbør og ekstremvær utsetter bygningsstrukturer, infrastruktur og nettverk for påkjenninger som er mer eller mindre forutsigbare.

  Bransjen fremhever behovet for ingeniører med masterkompetanse i smart mobilitet og urban analyse, med kunnskaper om miljøspørsmål og oppdaterte ferdigheter i ny teknologi.

  I dette masterstudiet får du høy kompetanse i bærekraftig byutvikling og sterke digitale ferdigheter.

  Du kan spesialisere deg i Space Syntax og urban mobilitet.

  Space Syntax

  Space Syntax (20 studiepoeng) gir deg inngående kunnskap om hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, designes og tilrettelegges for å kunne bidra til et bedre samfunn.

  Space Syntax er et teoretisk og analytisk rammeverk, og et modelleringsverktøy for å designe og analysere det menneskeskapte miljøet gjennom å forstå romlige relasjoner. Space Syntax Toolkit gir deg forskjellige analytiske teknikker som kan brukes individuelt eller i kombinasjon. Det gir deg også metoder for å identifisere og finne romlige løsninger på urbane utfordringer.

  Du kan studere romlig morfologi og sosiale implikasjoner av urbane utfordringer i et praktisk rettet studium med forelesninger, workshops og et prosjekt.

  Urban mobilitet

  Urban mobilitet (20 studiepoeng) gir deg inngående kunnskap om arealbruk og transportplanlegging som kan møte behovene til innbyggerne i smarte og bærekraftige byer.

  Du lærer å eksperimentere og teste hypoteser, og tenke strategisk om multimodale transportsystemer, bevegelse av mennesker, varer og intelligente transportsystemer i urbane områder.

  Du utvikler kompetanse gjennom foredrag og workshops, og arbeid med prosjekter.

  Målet med masterprogrammet, og begge spesialiseringene, er å kvalifisere deg til å møte utfordringer i yrkeslivet og i vitenskapelig arbeid, i tillegg til å bli et produktivt medlem av tverrfaglige team.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
  Valgemner
  3. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet består av:

  • gruppearbeid
  • forelesninger
  • treningsøkter i digitale laboratorier
  • presentasjoner
  • feltarbeid
  • seminarer og diskusjoner

  Du får tilbakemeldinger fra medstudenter, som en del av læringsprosessen. Målet med studieaktivitetene er å motivere og inspirere deg, og motivere til innsats utenom de planlagte aktivitetene. Arbeidsformene skal stimulere til samarbeid, individuell aktivitet, refleksjon og nytenkning. Eksterne forelesere og prosjekter gir deg kontakt med næringslivet, og sikrer en relevant og motiverende tilnærming til fagfeltet.

  Å jobbe som ekspert innen by- eller mobilitetsdesign og -planlegging krever høy kompetanse i bruk av avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy (IKT-verktøy) for problemløsning. Dataøvelser og oppgaver med avansert IKT-verktøy er derfor viktig i studiet.

  Undervisningen oppdateres kontinuerlig for å få inn ny kunnskap, og forskningsartikler er en del av pensum. Du får delta i diskusjoner om forskning, og du får være med på forskning og utvikling gjennom prosjekter i studiet. Gjennom prosjektbasert læring knyttet til by- og mobilitetsdesign og planleggingsoppgaver får du øve på komplekse problemstillinger. Studiet forbereder deg på arbeidsmetoder i bransjen, gjennom gruppearbeid og prosjektoppgaver i samarbeid med partnerbedrifter.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Etter fullført mastergrad blir du spesielt egnet til å jobbe i:

  • by-, region- og transportplanavdelinger i kommuner og offentlige etater
  • firmaer og byråer som utvikler interessentstrategier, metadatabeskrivelser og teknologiformidling mellom smartbyutviklere og brukere
  • konsulentfirmaer som utvikler strategier for smartbyutvikling

  Du kan også jobbe med analyse av geokodede data, inkludert statistiske analyser, og med forsknings- og evalueringsarbeid.

 • Utveksling

  Det er mulig å ta ett semester i utlandet, i tredje eller fjerde semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Systemkrav til PC

  Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  • Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (hvis Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller tilsvarende).
  • Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig grafikkort i forbindelse med 3D-modellering og mulighet for tilkobling av VR-briller. Bra grafikkort bør prioriteres.
  • Det er også en fordel med SSD-disk og matt skjerm.
  • Å bruke Windows på Mac krever sterk ytelse, og det kan være vanskelig å få det til å fungere godt.
 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...

Emneansvarlige lærere og prosjektleder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.