English version
Ariana Guilherme Fernandes

Ariana Guilherme Fernandes

Kort om

Jeg er sosionom med mastergrad i International Social Welfare and Health Policy og Ph.d i sosialt arbeid fra Göteborgs universitet. Min undervisningserfaring og forskningsinteresse knytter seg til temaene integreringspolitikk for nyankomne flyktninger og innvandrere, introduksjonsprogrammet, sosiale problemer og ulikhet, sosialt arbeid i NAV, brukermedvirkning, interseksjonalitet, antirasistisk sosialt arbeid, kritisk sosialt arbeid og sosialt arbeid i en global kontekst. Jeg har emneansvar i emnene Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk (SP9230), Social work in a global perspective (SOSV32220) og Sosiale kategoriers samspill i sosialt arbeid (SFV4300).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Integreringspolitikk   Komparativ politikk   Innvandrere   Integrering   Integreringstiltak

Regioner

Norden

Land

Danmark   Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fernandes, Ariana Guilherme ; Rugkåsa, Marianne (2023). Antirasistisk sosialt arbeid. ISBN: 9788205564633. 198 s. Gyldendal Akademisk.

Fernandes, Ariana Guilherme ; Kjørstad, Monica (2022). Samhandling på ulike premisser? Brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 140-160. Cappelen Damm Akademisk.

Fernandes, Ariana Guilherme (2015). (Dis)Empowering New Immigrants and Refugees Through Their Participation in Introduction Programs in Sweden, Denmark, and Norway. 20 s. Journal of Immigrant & Refugee Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/15562948.2015.1045054

Fernandes, Ariana Guilherme (2015). Introduktionsprogram för nyanlända i Sverige, Danmark och Norge. Montesino, Norma; Righard, Erica (Red.). s. 63-85. Gleerups Utbildning AB.

Gubrium, Erika ; Fernandes, Ariana Guilherme (2014). Policing Norwegian Welfare: Disciplining and Differentiating within the Bottom Rungs. Social Inclusion. Vol. 2.
https://doi.org/10.17645/si.v2i3.35

Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Ethnification of New Social Risks: Programmes for Preparing Newly Arrived Immigrants for (Working) Life in Sweden, Denmark and Norway. Harsløf, Ivan; Ulmestig, Rickard (Red.). Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. s. 189-219. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137267191_9

Fernandes, Ariana Guilherme (2011). En studie av to integreringstiltak og deres underliggende ideologi. Bø, Bente Puntervold (Red.). Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. s. 46-77. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig