English version
Hugo Lewi Hammer

Hugo Lewi Hammer

Kort om

Hammer har en master i industriell matematikk fra 2003 og en doktorgrad i beregningsorientert statistikk fra 2008. Hans forskningsinteresser er blant annet innen forbedring av pålitelighet og transparens av maskinlæring-, forsterkende læring- og dype lærings-modeller ved utvikling av metoder innen modelltolkning, usikkerhetskvantifisering, robust statistikk og kausal inferens.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statistikk

Emner

Bayesiansk statistikk   Regresjon   Kunstig intelligens   Maskinlæring   Anvendt statistikk   Stokastisk simulering   Big Data

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Storås, Andrea Marheim; Strumke, Inga; Riegler, Michael Alexander; Grauslund, Jakob; Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Halvorsen, Pål; Gundersen, Kjell Gunnar; Utheim, Tor Paaske; Jackson, Catherine Joan (2022). Artificial intelligence in dry eye disease. The ocular surface . Vol. 23.

Thambawita, Vajira; Isaksen, Jonas L.; Hicks, Steven A.; Ghouse, Jonas; Ahlberg, Gustav; Linneberg, Allan; Grarup, Niels; Ellervik, Christina; Olesen, Morten Salling; Hansen, Torben; Graff, Claus; Holstein-Rathlou, Niels-Henrik; Strümke, Inga; Hammer, Hugo L.; Maleckar, Mary M.; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael A.; Kanters, Jørgen K. (2021). DeepFake electrocardiograms using generative adversarial networks are the beginning of the end for privacy issues in medicine. Scientific Reports . Vol. 11.

Svennevik, Hanna; Riegler, Michael A.; Hicks, Steven; Storelvmo, Trude; Hammer, Hugo L. (2021). Prediction of cloud fractional cover using machine learning. 13 s. Big Data and Cognitive Computing . Vol. 5.

Riegler, Michael Alexander; Stensen, Mette Haug; Witczak, Oliwia; Andersen, Jorunn Marie; Hicks, Steven; Hammer, Hugo Lewi; Delbarre, Erwan; Halvorsen, Pål; Yazidi, Anis; Holst, Nicolai; Haugen, Trine B. (2021). Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and possibilities. Human Reproduction .

Kolevatova, Anastasiia; Riegler, Michael; Cherubini, Francesco; Hu, Xiangping; Hammer, Hugo Lewi (2021). Unraveling the impact of land cover changes on climate using machine learning and explainable artificial intelligence. Big Data and Cognitive Computing . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2829860

Riegler, Michael A.; Stensen, Mette Haug; Witczak, Oliwia; Andersen, Jorunn Marie; Hicks, Steven; Hammer, Hugo Lewi; Delbarre, Erwan; Halvorsen, Pål; Yazidi, Anis; holst, nicolai; Haugen, Trine B. (2021). Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and possibilities. Human Reproduction . Vol. 36.

Thambawita, Vajira; Hicks, Steven; Isaksen, Jonas L; Stensen, Mette H.; Haugen, Trine B.; Kanters, Jørgen K; Parasa, Sravanthi; Lange, Thomas de; Johansen, Håvard D.; Johansen, Dag; Hammer, Hugo Lewi; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael A. (2021). DeepSynthBody: the beginning of the end for data deficiency in medicine. Colomo-Palacios, Ricardo; Ripon, Kazi Shah Nawaz (Red.). Proceedings of the international conference on Applied Artificial Intelligence (ICAPAI). 10th paper. s. 1-8. IEEE conference proceedings.

Smedsrud, Pia; Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven; Gjestang, Henrik; Olsen Nedrejord, Oda; Næss, Espen; Borgli, Hanna; Jha, Debesh; Berstad, Tor Jan; Eskeland, Sigrun Losada; Lux, Mathias; Espeland, Håvard; Petlund, Andreas; Dang Nguyen, Duc Tien; Garcia-Ceja, Enrique; Johansen, Dag; Schmidt, Peter Thelin; Toth, Ervin; Hammer, Hugo Lewi; de Lange, Thomas; Riegler, Michael Alexander; Halvorsen, Pål (2021). Kvasir-Capsule, a video capsule endoscopy dataset. 10 s. Scientific Data . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/86287

Abolpour Mofrad, Asieh; Yazidi, Anis; Abolpour Mofrad, Samaneh; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (2021). Enhanced Equivalence Projective Simulation: A Framework for Modeling Formation of Stimulus Equivalence Classes. Neural Computation . Vol. 33.
https://hdl.handle.net/11250/2728180

Yazidi, Anis; Hassan, Ismail; Hammer, Hugo Lewi; Oommen, John (2021). Achieving Fair Load Balancing by Invoking a Learning Automata-Based Two-Time-Scale Separation Paradigm. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/11250/2727534

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig