English version
Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou

Kort om

Tidligere jobbet jeg ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO (2006-2016), hvor jeg forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter og medienes rolle i innvandringsdebatten. Jeg er involvert i flere forskningprosjekter og forsker på myndighetenes mediearbeid, medier og helse, og medienes forhold til og representasjon av marginaliserte grupper. Jeg har også en ForskerII-stilling ved Senter for ekstremismestudier (C-Rex, UiO) hvor jeg skal undersøke høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og mediekritikk fra ytre høyre.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti; Hallin, Daniel C. (2021). Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the U.K. and the U.S. Journalism - Theory, Practice & Criticism .
https://hdl.handle.net/11250/2825695

Figenschou, Tine Ustad; Eide, Elisabeth; Nilsen, Ruth Einervoll (2021). Investigations of a journalistic blind spot: Class, constructors, and carers in Norwegian media. Nordicom Review . Vol. 42.

Eide, Elisabeth; Figenschou, Tine Ustad (2021). Arbeidsliv, arbeidsfolk og klasse i norske aviser. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. Kapittel 17. s. 331-352. Cappelen Damm Akademisk.

Figenschou, Tine Ustad; Kolltveit, Kristoffer (2020). Kommunikasjonsrådgiverne i norske departementer: En «ny» type byråkrater i skjæringsfeltet mellom politikk og administrasjon?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .
http://hdl.handle.net/10852/82257

Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad (2020). The Alarmed Citizen: Fear, Mistrust, and Alternative Media. 18 s. Journalism Practice .
https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1825113

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). “Hey there in the Night”: The Strategies, Dilemmas and Costs of a Personalized Digital Lobbying Campaign. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. Kapittel 8. s. 165-185. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/media_health/8_hey_there_in_t...

Figenschou, Tine Ustad; Fredriksson, Magnus; Pallas, Josef; Houlberg Salomonsen, Heidi (2020). Under the influence of politics: Mediatisation and politico-administrative systems in Scandinavia. Nordic Journal of Media Studies . Vol. 2.

Hallin, Daniel C.; Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. 20 s. The International Journal of Press/Politics .

Figenschou, Tine Ustad (2020). Nyhetsbruk, mistillit og mediekritikk i et medielandskap i rask endring. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Fredheim, Nanna Alida; Figenschou, Tine Ustad (2020). Changing priorities, hybrid campaigns: interest groups’ perceptions of gains and risks in the new media landscape. Interest Groups & Advocacy .
https://hdl.handle.net/11250/2653916

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig