Norwegian version
Nina Rossholt

Nina Rossholt

Fields of study

Academic disciplines

Women's and gender studies   Sociology

Subject areas

Professional identity   Gender and Gender studies

Scientific publications

Rossholt, Nina (2018). En kartografisk tilnærming til steders sanselige og bevegelige kvaliteter i to parker i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. p. 59-74. Cappelen Damm Akademisk.

Rossholt, Nina (2018). Thinking in/through movements; Working with/in affect within the context of Norwegian early years education and practice. Educational Philosophy and Theory. Vol. 50.
https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1315801

Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (2016). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. 10 p. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/rerm.1843

Jones, Liz; Rossholt, Nina ; Anastasiou, Thekla; Holmes, Rachel (2016). Masticating ‘quality’ and spitting the bits out. Contemporary Issues in Early Childhood. Vol. 17.
https://doi.org/10.1177/1463949115627897

Odegard, Nina; Rossholt, Nina (2016). “In-Betweens Spaces”: Tales from a Remida. Reinertsen, Anne Beate (Ed.). Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides. p. 53-65. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1007/978-94-6300-429-9_6

Rossholt, Nina (2015). Å tenke med Deleuze og Guattari; Hva kan en posthuman kropp bli og gjøre i barnehagen?. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Ed.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. p. 214-226. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2014). Lekens tilblivelse i barnehagen. Hangaard Rasmussen, Torben (Ed.). På spor etter lek. p. 176-190. Fagbokforlaget.

Otterstad, Ann Merete ; Rossholt, Nina (2014). Affektive tilstander; bevegelser i kropp og boks. Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10642/2802

Rossholt, Nina (2013). Kroppslige/materielle tilblivelser:tempo, energi og affekt i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 31.
https://doi.org/10.5324/barn.v31i3.3738

Rossholt, Nina (2012). Food as touch/touching the food: the body in-place and out-of-place in preschool. Educational Philosophy and Theory. Vol. 44.
https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00677.x

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete