Norwegian version
Nina Rossholt

Nina Rossholt

Fields of study

Academic disciplines

Women's and gender studies   Sociology

Subject areas

Professional identity   Gender and Gender studies

Scientific publications

Rossholt, Nina (2018). En kartografisk tilnærming til steders sanselige og bevegelige kvaliteter i to parker i Oslo. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 4. p. 59-74. Cappelen Damm Akademisk.

Rossholt, Nina (2018). Thinking in/through movements; Working with/in affect within the context of Norwegian early years education and practice. Educational Philosophy and Theory . Vol. 50.

Odegard, Nina; Rossholt, Nina (2016). “In-Betweens Spaces”: Tales from a Remida. Reinertsen, Anne Beate (Ed.). Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides. Chapter 6. p. 53-65. Brill|Sense.
http://download.springer.com/static/pdf/871/chp%25...

Jones, Liz; Rossholt, Nina; Anastasiou, Thekla; Holmes, Rachel (2016). Masticating ‘quality’ and spitting the bits out. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 17.

Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (2016). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vi...

Rossholt, Nina (2015). Å tenke med Deleuze og Guattari; Hva kan en posthuman kropp bli og gjøre i barnehagen?. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Ed.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. 12. p. 214-226. Fagbokforlaget.

Rossholt, Nina (2014). Lekens tilblivelse i barnehagen. Hangaard Rasmussen, Torben (Ed.). På spor etter lek. 10. p. 176-190. Fagbokforlaget.

Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (2014). Affektive tilstander; bevegelser i kropp og boks. Pedagogisk Forskning i Sverige . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10642/2802

Rossholt, Nina (2013). Kroppslige/materielle tilblivelser:tempo, energi og affekt i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 31.

Rossholt, Nina (2012). Children’s bodies in time and place; an onto- epistemological approach. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) .
http://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/vie...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete