Hva skjer med velferdsstaten hvis de unge ikke bidrar?

Bekymring for den norske velferdsstaten er et tilbakevendende tema i offentlig debatt. Mange ser en mulig kilde til konflikt mellom yngre og eldre generasjoner. Kan det tenkes at dagens unge ikke vil slutte opp om velferdsstaten i like stor grad som foregående generasjoner har gjort, for eksempel ved å bli mindre villige til å betale skatt? 

Tale Hellevik er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og forsker på velferdsstaten og generasjonsrelasjoner. Hun tar for seg skattevilligheten hos de unge i en ny forskningsserie hvor forskerne våre ser nærmere på aktuelle temaer. Grafen som presenteres i videoen er basert på data fra Ipsos sin spørreundersøkelse Norsk Monitor.

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Dette kan du gjøre for å redusere klimautslippene

Forsker Harald Throne-Holst har enkle tips til hvordan du kan redusere forbruket og leve mer klimavennlig.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvor mye har valg av nabolag å si?

Professor Lena Magnusson Turner ser på om valg av nabolag kan påvirke om barn tar høyere utdanning.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvilken rolle bør barnevernet ha?

Henvendelsene til barnevernet øker. Forsker Elisabeth Backe-Hansen stiller spørsmål ved barnevernets ansvarsområde.

Publisert: 05.01.2022
Sist oppdatert: 02.06.2022
Tekst: Mattias Müller