Hvilken rolle bør barnevernet ha?

Barnevernet er i vekst og mottar nesten 50 prosent flere henvendelser nå enn i år 2000 mens antallet tiltak har sunket. Hva bør egentlig barnevernets rolle være?

Elisabeth Backe-Hansen er forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og forsker på barnevern og barns medvirkning. Hun stiller spørsmål ved barnevernets rolle i en ny forskningsserie hvor forskerne våre ser nærmere på aktuelle temaer.

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Dette kan du gjøre for å redusere klimautslippene

Forsker Harald Throne-Holst har enkle tips til hvordan du kan redusere forbruket og leve mer klimavennlig.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvor mye har valg av nabolag å si?

Professor Lena Magnusson Turner ser på om valg av nabolag kan påvirke om barn tar høyere utdanning.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hva skjer med velferdsstaten hvis de unge ikke bidrar?

Forsker Tale Hellevik stiller spørsmål om hva som skjer dersom de unge ikke vil være med på skattedugnaden.

Publisert: 05.01.2022
Sist oppdatert: 02.06.2022
Tekst: Mattias Müller