Hvem klipper snoren?

Oslos ordfører Marianne Borgen som ser på dokumenter på et skrivebord sammen med en annen kvinne

Kommuner med formannskapsmodell har én politisk leder: Ordføreren. I kommuner med parlamentarisk styringsordning har kommunen to fremtredende politiske lederposisjoner: Ordføreren og lederen av kommunerådet. De to største byene i landet har denne styringsordningen, og disse utgjør nærmere en femtedel av befolkningen.

Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning er ikke undergitt tydelig regulering og har noen uklare elementer. Forskere ved OsloMet har i rapporten «To tårn, to ledere» undersøkt fordelingen av representasjonsoppgaver mellom byrådslederen og ordføreren i Oslo kommune.

– Selv om «snorklipping» i seg selv ikke er maktutøvelse, berører prosjektet viktige sider ved maktfordelingen mellom byrådet og bystyret, sier jurist og prosjektleder Sigrid Stokstad. Hun er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Portrett Sigrid Stokstad

30 år gammel ordning

Den kommunale parlamentariske styringsmodellen i Norge er i hovedsak utviklet i Oslo kommune. I 2016 kunne kommunen markere 30-årsjubileet for innføring av kommunal parlamentarisme. Dette faktum alene er en klar indikasjon på at den parlamentariske styringsformen oppleves som hensiktsmessig og fordelaktig. Samtidig er det visse sider av styringsformen som fremdeles oppleves som uavklarte.

– Denne grunnleggende tosidigheten er fortsatt ikke helt avklart, mer enn 30 år etter at styringsordningen ble innført, sier Stokstad.

Oppfatninger og forventninger knyttet til ordførerens rolle og posisjon er trolig fremdeles formet av tradisjonen tilbake til formannskapslovene av 1837. Når ordføreren gjennom over 180 år har vært norske kommuners fremste folkevalgte og ubestridte leder, er det rimelig å anta at dette også former ordførerens posisjon i en kommune med parlamentarisk styringsform, mener hun.

Portrett av en smilende Raymond Johansen i dress i en sal i Oslo rådhus

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), Oslo kommune. Foto: Oslo kommune / Wesenberg, Kolonihaven

Forskerne mener at det at lovgivningen fortsatt fastsetter at det skal være ordfører i kommuner med parlamentarisk styringsform, er et signal om at denne posisjonen er ansett som viktig også i slike kommuner.

Kommuner med denne styringsformen utgjør nærmere en femtedel av befolkningen. I den nye og svært folkerike fylkeskommunen Viken legger den politiske ledelsen opp til at det skal etableres parlamentarisk styringsordning etter neste valg. Det er derfor god grunn til å ha fortsatt fokus på uavklarte sider ved denne styringsmodellen, ikke minst når det gjelder kommunestyrets posisjon, mener prosjektlederen.

Referanse

Klausen, Myrvold og Stokstad (2018): To tårn, to ledere - Hvem skal representere Oslo kommune?, NIBR-rapport 2018:10, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på hioa.no 10. september 2018.

Fakta

Prosjektet 'Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsmodell' er utført på vegne av Oslo kommune ved Bystyrets sekretariat.

Publisert: 11.09.18
Sist oppdatert: 29.07.20
Tekst: Jan-Tore Berghei
Foto: Sturlason, Oslo kommune
Stekt laks på en tallerken med nudler og salat og en gaffel.
Nesten bare godt voksne spiser fisk

Dagens produkter passer ikke inn i de unges spisevaner, viser studie.

En liten jente med skolesekk, gående og holder hendene til to voksne.
– Mange norske skoler er ikke klare for seksåringene

Det er for mye stillesitting og for lite variasjon for førsteklassingene i skolen, mener forskere.

To menn som jobber foran fire PC-skjermer på et kontor
Vil gjøre 5G sikkert

OsloMet-forskere vil utvikle en prototype av 5G hvor nettet kan deles opp for å gi høyere sikkerhet.

Høyrehendene til to personer som hilser på hverandre.
Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre.

Bibliotekinteriør, OsloMet Kjeller
Litteratur som krisehjelp

Kan livet ditt forandre seg gjennom å lese skjønnlitteratur?

Bygårdsfasader med vinduer og balkonger
Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere

Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.