English version

Babies born better-studien

Babies born better (B3) er eit langsiktig prosjekt som undersøkjer synspunkt og erfaringar til kvinner som har fødd dei siste tre åra.

Målet med Babies born better-prosjektet er å vere ein viktig ressurs for forbetring av mødrer- og fødselsomsorg rundt om i verda.

Ved å finne ut kva som fungerer, for kven og under kva omstende, vil prosjektdataa gi innsikt i beste praksis under fødsel.

Den nettbaserte undersøkinga samlar inn data frå kvinner som har fødd på alle typar einingar over heile Europa, og blir gradvis utvida til andre delar av verda.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...

Forskingsnyheiter frå prosjektet

Illustrasjonsbilde av en mor som holder sitt nyfødte barn på brystet.
Fødende kvinner vil ha ekte og personlig omsorg

En ny norsk studie har undersøkt hva som er viktig for kvinner når de skal føde.

Gravid kvinne i smerter inne på en fødeavdeling.
Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser

Forskere har undersøkt hvordan faktorer som utdanning, inntekt og sivilstatus virket inn på deres opplevelse av fødselen.