English version
Sølve Selstø

Sølve Selstø

Kort om

Eg underviser i matematikk og fysikk for ingeniørstudentar.

Sjølv har eg utdanning innan teoretisk fysikk - nærare bestemt atomfysikk.

Eg er opptatt av å vise kor nyttige numeriske metodar er - både for å kunne løyse meir eller mindre kompliserte matematiske problem og for å kunne forstå sjølve matematikken betre.

Når det gjeld forsking, interesserer eg meg mest for korleis mikroskopiske ting oppfører seg - ting som er underlagt lovene i kvantefysikken. Dette inkluderer det som skjer når materie blir påverka av lys - som til dømes når elektron blir rive laus frå atom av ein laserpuls. Og det inkluderer kvante-informasjonsteknologi - altså korleis visse problem kan løysast betydeleg raskare på ein kvantedatamaskin framfor ein "vanleg" ein.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Atomfysikk, molekylfysikk   Fysikk   Kondenserte fasers fysikk

Emner

Kvantemekanikk   Dekoherens   Dobbelt-eksiterte tilstander   Relativistisk kvantefysikk   Quantum computing   Ikke-hermitsk kvantefysikk   Attosekund-fysikk

Vitenskapelige publikasjoner

Selstø, Sølve (2022). Absorbers as detectors for unbound quantum systems. 7 s. Physical Review A (PRA). Vol. 106.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.042213

Bungum, Berit; Selstø, Sølve (2022). What do quantum computing students need to know about quantum physics?. 12 s. European Journal of Physics. Vol. 43.
https://doi.org/10.1088/1361-6404/ac7e8a

Selstø, Sølve (2021). Absorption and analysis of unbound quantum particles one by one. 14 s. Physical Review A (PRA). Vol. 103.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.103.012812

Kjellsson Lindblom, Tor Hugo Iwao; Selstø, Sølve (2021). Relativistic photoionization with elliptically polarized laser fields in the ultraviolet region. 10 s. Physical Review A (PRA). Vol. 104.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.043102

Bungum, Berit; Selstø, Sølve (2021). Quantum Computing vs. Physics: What do Quantum Computing Students Need to Know about Quantum Mechanics?. ERCIM News.
https://ercim-news.ercim.eu/en128/special/quantum-

Kjellsson Lindblom, Tor Hugo Iwao; Førre, Morten; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2020). Relativistic effects in photoionizing a circular Rydberg state in the optical regime. Physical Review A (PRA). Vol. 102:063108.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.063108

Førre, Morten; Selstø, Sølve (2020). Schrödinger formulation of the nondipole light-matter interaction consistent with relativity. Physical Review A (PRA). Vol. 101:03416.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.063416

Kjellsson Lindblom, Tor; Førre, Morten; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2018). Semirelativistic Schrödinger equation for relativistic laser-matter interactions. Physical Review Letters. Vol. 121.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.253202

Kjellsson, Tor; Førre, Morten; Simonsen, Aleksander; Selstø, Sølve ; Lindroth, Eva (2017). Alternative gauge for the description of the light-matter interaction in a relativistic framework. 8 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 96:023426.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.96.023426

Kjellsson, Tor; Selstø, Sølve ; Lindroth, Eva (2017). Relativistic ionization dynamics for a hydrogen atom exposed to superintense XUV laser pulses. 9 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 95.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.043403

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig