English version

Institutt for bygg- og energiteknikk

Instituttet tilbyr to bachelorstudier og tre masterstudier i ingeniørfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter på fagområdene til utdanningene.

Instituttet i tall

Studenter
805

i 2023 (tall fra DBH)

Ansatte
49

årsverk i 2023 (tall fra DBH)

Bachelorprogram
2

Instituttet tilbyr også videreutdanning.

Masterprogram
3

Organisasjon

 • Instituttleder

  Laster inn ...
 • Adresser

 • Eksternt samarbeid

  Institutt for bygg- og energiteknikk og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har samarbeidspartnarar eksternt for å gjere utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

  Bachelor- og masteroppgåver

  Det eksterne samarbeidet dreiar seg i stor grad om eit omfattande samarbeid med bedrifter og offentlige etatar om bachelor- og masteroppgåver.

  Oppgåvene tek utgangspunkt i realistiske faglege utfordringar, og vert lagt opp slik at studentane får nytte kunnskapar og dugleik frå studiet.

  Studentane får arbeidslivskontakt og høve til arbeid, og utdanningane vert gjort relevante gjennom oppgåvene.

  Universitetet syter for rettleiing og ser etter at det faglege vert teke vare på.

  I tillegg vert også halde eigne relevansseminar der bedrifter og etatar gjev innspel til utdanningane med tanke på relevans for arbeidslivet.

  Oversikter over studentoppgåver kan gje eksempel på problemstillingar, oppgåvetypar og oppdragsgjevarar. Vi jobbar med å gjere oversikter over oppgåvene tilgjengelege.

Mer om instituttet

 • Dataverktøy og systemkrav

  Systemkrav til studentenes egne PC-er 

  I utdanningene på Institutt for bygg- og energiteknikk benytter studentene mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Vi anbefaler sterkt at du anskaffer deg PC-laptop, ikke Mac.

  • Det er nødvendig med en laptop til 3D-modellering allerede i første semester, og da anbefaler vi en "gaming laptop" som har kraftige skjermkort som kan brukes til modelleringen. GPU bør være minimum Nvidia RTX 2060, eller Radeon RX5700, men som ofte fås gaming-laptoper med bedre grafikkort enn det.
  • Laptopen bør ha 16 GB minne eller bedre. Prosessoren bør være Core-i5 med flere kjerner eller ekvivalent, gjerne bedre. Harddisken bør være på 500GB eller mer, vi anbefaler SSD. 
  • Om studentene vil bruke Windows på Mac, krever det svært sterk ytelse på Mac-en, og det koster ofte uforholdsmessig mye, og fungerer ofte ikke så godt.
  • Mange av de største nettbutikkene i Norge tilbyr gode løsninger på gaming-laptoper.

  Aktuelle dataverktøy gjør studiene relevante

  På byggingeniørstudiet, masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk, masterstudiet i smart mobilitet og urban analyse, og ingeniør- og masterstudiet i energi og miljø i bygg, bruker studentene de mest aktuelle dataverktøyene.

  Dette kan gjøre dem godt rustet til arbeidslivet, og i stand til å bidra med kunnskaper til bransjen.

  Verktøyene er nødvendige for å være konkurranse- og tilpasningsdyktig, og OsloMet – storbyuniversitetet sørger for å være oppdatert på datafronten.

  Med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan for eksempel all digital bygningsinformasjon lettere koordineres og utnyttes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet så lenge det eksisterer.

  Involverte parter i byggeprosjekter kommuniserer gjennom modellene. Det sikrer kvaliteten, gir færre feil og rasjonaliserer byggeprosess, forvaltning, drift og vedlikehold.

  Aktuelle BIM-program som benyttes i undervisningen på OsloMet i dag er: Autodesk Revit, Autodesk Robot, AutoCAD, MagiCAD og Solibri Office og Solibri Anywhere.

  Andre aktuelle dataløsninger som benyttes er

  • geografiske informasjonssystemer som Geodata ArcGIS, og GIS/LINE
  • digital prising av anbud, som gjøres med ISY-G-PROG, SmartKalk
  • beregning og kontroll av elektriske installasjoner i FEBDOK
  • beregninger, verifikasjon, validering, dokumentasjon og gjenbruk av tekniske beregninger i MathCAD
  • dataprogram som brukes i matematikkundervisningen, Matlab
  • innendørs klima- og energisimuleringer med IDA ICE
  • flyt og strømming av væsker som beregnes i Star CCM+'
  • digitale plandata som utarbeides i Focus Arealplan
  • varme- og fukttransport i bygningsdeler som simuleres i WUFI Pro 1D
  • vurdering av biologisk aktivitet (for eksempel muggsopp) i bygningsmaterialer ved bruk av WUFI Bio
  • energiberegning i bygninger med hensyn til kombinerte varme-, luft- og fukttransport (HAM) som simuleres i WUFI Plus
  • elementanalyser i TNO DIANA
  • analyse av strukturer ved bruk av Finit Element Metode (FEM) Ansys
  • elementanalyse med Abaqus 
  • livsløpsvurderinger med One Click LCA og Simapro
  • bygningsenergi- og klimasimuleringer med SIMIEN
  • skanning og håndtering av punktskyer med Autodesk Recap og Leica Cyclone Register
  • kuldebroberegning med THERM
  • referansehåndtering med Endnote
  • notasjon av formler med Mathtype
  • brokonstruksjon med CSiBridge
  • bulk-materialanalyse med EDEM
  • finite element analyse med LS DYNA
  • konstruksjonsanalyse med SAP 2000
  • Analyse av termodynamikk- og varmetransportproblemer med EES

  Institutt for bygg- og energiteknikk benytter også Trimble Technology Lab som omfatter

  • AEC Conceptual Design
   • SketchUp Pro
   • Sefaira Enegy Analysis
   • SketchUp AR, MR, VR Viewers
  • Civil Engineering and Construction
   • TILOS
   • Trimble Quadri
   • Trimble Novapoint IDS
   • Trimble Quatum
   • Trimble SiteVision AR
  • Project Controls and Collaboration
   • Trimble Connect
   • Trimble Connect for Hololens
  • Structural Design, Engineering and Analysis
   • Tekla Structural Design Suite
   • Tekla Structures
  • Geospatial Technology
   • Trimble Access
   • Trimble Field Link
 • Nobel X-konferansene i urbanisme

 • Betongprøving i laboratorium

  Institutt for bygg- og energiteknikk kan utføre oppdrag i sertifisert betongprøvingslaboratorium.

  Vi utfører prøving av 

  • tilslagsmaterialer: korndensitet og romdensitet, organiske forurensninger (humus), innhold av fine partikler (slam), kornfordeling (sikteanalyse)
  • fersk og herdet betong: trykkfasthet og densitet, inkl. lagring, bøye- og spaltestrekkfasthet, fasthetskontroll med slaghammer, lokalisering av armeringsstål, etterkontroll av armeringens overdekning, utboring av betongsylindre, saging og plansliping av prøvelegemer, fiberinnhold i herdet betong

  Andre typer oppdrag kan også utføres, etter nærmere avtale. Pristilbud, prisliste og oppdragsbetingelser på forespørsel.

  Kontakt

  Laster inn ...
Regjeringsbygget i Oslo en mørk kveld eller natt. I flere rom står lysene på.
Hvordan spare mer energi i bygg? En digital «tvilling» kan være løsningen.

Bygg står for om lag 40 prosent av energiforbruket i Norge. OsloMet-forsker vil nå utvikle digitale «tvillinger» av bygg som gjør det mulig å spare mye mer energi.

Syklister på elsykler en sommerdag med solskinn
Slik kan vi få flere til å sykle

Sykkelforsker Daniel Piatkowski viser hvordan vi kan få enda flere ut av bilene og over på sykkel i sin nye bok.

Portrett av Garace Nsengi utendørs en solfylt vårdag. Gatekryss, trær og bygning i bakgrunnen.
– Styrevervet ga meg mye da jeg skulle søke jobb

Som studentvalgt fakultetsstyremedlem fikk Grace nyttig innsikt i hvordan beslutninger blir tatt. Det ga ham gode kort å komme med da han skulle søke jobb.

Jennifer og Anette på hver sin side av en sementblander på laben på OsloMet. Sementblanderen er åpen og det er gul vegg i bakgrunnen.
Masteroppgave med solid bærekraft

Jennifer og Anettes forskning på bærekraftige byggematerialer ble en av de beste masteroppgavene på OsloMet. Her grepene de gjorde for å få det til.

Fredrik og Jacob ved teknisk utstyr i laben. De har blå frakker på, og samarbeider om en oppgave.
De er de første som tar geoteknikk-master ved OsloMet

– Et aspekt ved studiet som jeg virkelig liker, er muligheten til å besøke NGI. Her har vi tilgang til et toppmoderne laboratorium og mulighet til å lære av de aller beste på feltet, forklarer Jacob Comung Emesun.

Julie. Maria og Linda i på Pilestredet campus like ved det uttørkede eleveleiet til Bislettbekken. De smiler og har vintertøy på. I bakgrunnen er det bladløse trær.
Vann gir gode karrieremuligheter

Mer ekstremvær med kraftig regn og flom gjør skade på bygninger og veier. Med fordypning i vann- og miljøteknikk har Maria, Linda og Julie valgt en karrierevei hvor de kan få gjort noe med dette.

Bilde av Jens og Einar i mikrobiologilaben. De ser på bilde av sopp fra mikroskop .
Kombinerer toppidrett med inneklimastudier

Brødrene Oftebro tar ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg ved siden av kombinert på ski.

Studentane i saka framfor ein trikk. Alle har på seg vinterjakke.
Vindauge mot framtidas byar

– Når vi ser korleis berekraftige byar kan byggast med smarte transportløysingar, føler vi at vi er med på å forme framtida.

Bilde av Dina, Thea og Elise i en av labene på OsloMet. I bakgrunnern ser vi rør, radiatorer og målere.
Vil gjenvinne varme fra gråvann

Energisparing og miljøvennlige løsninger i bygg er hyperaktuelt. Dina, Elise og Thea undersøker om varmen fra vannet du vasker hendene i kan brukes på nytt.

Martin Steinsland står i en rørgate under jorden.
- En ettertraktet og samfunnsnyttig utdanning

Trigges du av ny teknologi, bruke avanserte dataprogrammer og løse viktige oppgaver for samfunnet? Da skal du bli med under jorda sammen med Martin Steinsland.