English version
Helge Skirbekk

Helge Skirbekk

Kort om

Helge Skirbekk er medisinsk sosiolog. Han er spesielt interessert i utvikling av tillitsforhold i helsevesenet, og interesserer seg for tillitens betydning for helsekompetanse, kommunikasjon, læringssituasjoner, ledelse og generelle samfunnsspørsmål. Skirbekk er også opptatt av helsekommunikasjonsutfordringer, kliniske prioriteringer, velferdsteknologi, brukermedvirkning og vitenskapsfilosofi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Klinisk kommunikasjon   Medisinsk etikk   Kvalitativ metode   Medisinsk sosiologi   Vitenskapsfilosofi   Vitenskapshistorie   Brukermedvirkning   Rolleteori   Wittgenstein-forskning   Habermas   Samfunnsvitenskapelig metode   Tillit   Helsekompetanse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Conradsen, Stein; Osnes, Ester Alnes; Skirbekk, Helge (2024). Trust in Schoolteachers: A Scoping Review Protocol. Nordic Journal of Systematic Reviews in Education. Vol. 2.
https://doi.org/10.23865/njsre.v2.5699

Skirbekk, Helge (2024). Tillit og autonomi - utfordringer i forholdet mellom lege og leder. Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend; Ødegård, Atle (Red.). Helseledelse : om utfordringer og lederroller i endring . Fagbokforlaget.

Skirbekk, Helge ; Magelssen, Morten; Conradsen, Stein (2023). Trust in healthcare before and during the COVID-19 pandemic. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-023-15716-6

Varga, Andreea Isabela; Spehar, Ivan ; Skirbekk, Helge (2023). Trustworthy management in hospital settings: a systematic review. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09610-5

Conradsen, Stein; Vardinghus-Nielsen, Henrik; Skirbekk, Helge (2023). Patient Knowledge and Trust in Health Care. A Theoretical Discussion on the Relationship Between Patients’ Knowledge and Their Trust in Health Care Personnel in High Modernity. Health Care Analysis.
https://doi.org/10.1007/s10728-023-00467-7

Varga, Andreea Isabela; Spehar, Ivan ; Veggeland, Frode; Skirbekk, Helge (2023). Factors influencing trust among colleagues in a hospital setting: a systematic review. PROSPERO International prospectie register of systematic reviews.

Nesvåg, Ragnar; Skirbekk, Helge (2022). Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 142.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.21.0766

Sørensen, Kari ; Skirbekk, Helge ; Kvarstein, Gunnvald; Wøien, Hilde (2022). Home administration of needle injections for children with rheumatic diseases: A qualitative study on nurses’ perception of their educational role. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. Vol. 66.
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.04.011

Conradsen, Stein; Lara-Cabrera, Mariela L.; Skirbekk, Helge (2021). Patients’ knowledge and their trust in surgical doctors. A questionnaire-based study and a theoretical discussion from Norway. Social Theory & Health.
https://doi.org/10.1057/s41285-021-00171-3

Sørensen, Kari ; Skirbekk, Helge ; Kvarstein, Gunnvald; Wøien, Hilde (2021). I don’t want to think about it: A qualitative study of children’s and parents’ experiences with regular needle injections at home. Pediatric Rheumatology. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12969-021-00495-4

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig