English version
Heidi Jahnsen

Heidi Jahnsen

Administrative arbeidsområder

E-bøker

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Audunson, Ragnar Andreas ; Aabø, Svanhild; Evjen, Sunniva ; Larsen, Håkon ; Jahnsen, Heidi ; Ødemark, Ingjerd Legreid ; Vårheim, Andreas ; Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie ; Blomgren, Roger; Jochumsen, Henrik; Hvenegaard Rasmussen, Casper (2017). Public libraries, as an infrastructure for a sustainable public sphere: A systematic review of research: a preliminary paper. 8th Nordic Conference on Cultural Policy Research. Society for Cultural Policy Research in Finland.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig