English version
Jeanine van Halteren

Jeanine van Halteren

Kort om

Forsker for tiden på "det grønne skiftet" i fag- og yrkesopplæringen. En kvalitativ studie av lærlinger i verneverdige tradisjonshåndverksfag (2020-2023). Nøkkelord: bærekraft, kulturarv, ny teknologi, yrkesidentitet, design-håndverk-produktutvikling.

Fagområder

Emner

Livshistorier /narrativer   Karriereveiledning   Kunst, håndverk og kultur   Mangfold og inkludering   Bærekraft og yrkesfag

Land

Nederland   Norge

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av forskernetverkene Karriereforsk, ECADOC, VALA. Medlem av internasjonalt forskningsprosjekt RefuNEET. Samarbeid med NICE Academy, MiA

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

van Halteren, Jeanine (2021). Crossing the line: current and future challenges in youth mobility. Cairns, David (Red.). The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration. Chapter 37. Palgrave Macmillan.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig