English version
Kari A. Bruusgaard

Kari A. Bruusgaard

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Søberg, Helene Lundgaard; Hadzic-Andelic, Nada; Langhammer, Birgitta; Tamber, Anne-Lise; Bruusgaard, Kari A.; Kleffelgård, Ingerid (2021). EFFECT OF VESTIBULAR REHABILITATION ON CHANGE IN HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DIZZINESS AND BALANCE PROBLEMS AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Journal of Rehabilitation Medicine .

Kleffelgård, Ingerid; Bruusgaard, Kari A.; Gjøvaag, Terje; Søberg, Helene L. (2020). Subsymptomtrening for pasienter med trenings-intoleranse etter lett traumatisk hodeskade- en pilotstudie. Fysioterapeuten .

Bruusgaard, Kari A.; Hellem, Elisabet; Østrem, Anders; Høegh Henrichsen, Svein (2019). Et bedre liv med KOLS – erfaringer med en lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten. Fysioterapeuten . Vol. 6.
https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeute...

Hellem, Elisabet; Bruusgaard, Kari A. (2018). “When what is taken for granted disappears”: women’s experiences and perceptions after a cardiac event. Physiotherapy Theory and Practice .

Kleffelgård, Ingerid; Søberg, Helene L.; Tamber, Anne-Lise; Bruusgaard, Kari A.; Pripp, Are Hugo; Sandhaug, Maria; Langhammer, Birgitta (2018). The effects of vestibular rehabilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation . Vol. 33.

Gjøvaag, Terje; Mirtaheri, Peyman; Simon, Kristoffer; Berdal, Gøran; Tuchel, Irja; Westlie, Tonje; Bruusgaard, Kari A.; Nilsson, Birgitta Blakstad; Hisdal, Jonny (2016). Hemodynamic responses to resistance exercise in patients with coronary artery disease. Medicine & Science in Sports & Exercise . Vol. 48.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559450

Kleffelgård, Ingerid; Søberg, Helene L.; Bruusgaard, Kari A.; Tamber, Anne-Lise; Langhammer, Birgitta (2016). Vestibular rehabilitation after traumatic brain injury: Case series. Physical Therapy . Vol. 96.

Langhammer, Birgitta; Madsen, Vigdis Helén; Hellem, Elisabet; Bruusgaard, Kari A.; Alve, Grete; Slettebø, Åshild (2015). Working with Individual Plans: users' perspectives on the challenges and conflicts of users' needs in health and social services. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/1824

Ulvestad, Kine; Bruusgaard, Kari A.; Nilsson, Birgitta Blakstad; Hellem, Elisabet (2014). Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering. Fysioterapeuten . Vol. 81.
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagarti...

Tamber, Anne-Lise; Bruusgaard, Kari A.; Bruusgaard, Dag (2014). Different outcome measures and domains of functioning: 18 months follow-up of persons with dizziness. European Journal of Physiotherapy . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10642/2572

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig