English version
Tove Andersen

Tove Andersen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Tove (2021). Språkkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen. 19 s. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 6.
https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article...

Andersen, Tove (2010). På lag? – Minoritetsjenter som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 94.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig