Bilde av to personer som tar hverandre i hånda

Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk skal bidra til at alle barn og unge har tilgang til faglig dyktige lærere og andre med spesialpedagogisk kompetanse i alle landets skoler og barnehager.

Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna som har behov for det. Kompetanseløftet skal tilpasses lokale forhold og kompetansebehov i den enkelte barnehage, på den enkelte skole, og hos kommunale, fylkeskommunale og private eiere. Det skal ses i sammenheng med og bygge videre på de kompetanse- og videreutdanningsordningene som finnes for barnehager og skoler.

Målgruppen er ansatte i barnehager og skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene (PP-tjenesten), men også andre tjenester som jobber i laget rundt barna og elevene.

Kompetanseløftet omfatter:

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, regional ordning for barnehage og desentralisert ordning for skole skal ses i sammenheng og bidra til kompetanseutvikling i barnehage- og skoler. 

Kontaktpersoner

Laster inn ...