En voksen hånd som holder en barnehånd

Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert

Bachelorprogram

Utdanningen er tilrettelagt for deg som er ansatt som fagarbeider eller assistent i barnehage og som ønsker å utdanne deg til barnehagelærer eller pedagogisk leder.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist

  15. april.

  Søk med studiekode

  215131

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre. 

  Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg. 

  Pedagogikk er sentralt og gjennomgående i alt du lærer, og utdanningen består av seks kunnskapsområder: 

  • Barns utvikling, lek og læring 
  • Natur, helse og bevegelse 
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet 
  • Språk, tekst og matematikk 
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

  Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer

  • studiesamlinger på OsloMet
  • studiesamlinger i barnehagen
  • samlinger på nett
  • veiledet praksisopplæring
  • gruppearbeid
  • seminar
  • selvstudier.

  Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

  Det vil være to studiedager per uke. Det første studieåret, med oppstart høst 2020, vil dette være onsdag og torsdag. Disse to dagene vil du delta på samling enten på campus, på læringsplattformen på nett eller i en av studentenes barnehager. Du må også regne med å bruke tid utenom disse to dagene til selvstudium

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  1. semester
  2. semester

  4. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe både i offentlig og privat sektor som

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • leder i aktivitetsskolen (AKS)
  • styrer/leder i barnehage

  Du kan også jobbe med annen pedagogisk virksomhet for barn.

 • Praksisplass

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. Du skal ha minst 100 dager praksis i barnehage. 60 dager på eget arbeidssted og 40 dager i en annen barnehage. Du vil øve deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen.

  Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

  OsloMet har samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo, Asker, Bærum, Follo og Romerrike. Studenter kan ikke skaffe praksisplass selv.

  Les mer om praksis for barnehagelærerutdanningen her.

 • Utveksling

  I løpet av siste studieår kan du reise på utveksling i ett eller to semestre. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket.

  Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er noen av stedene du kan utveksle til:

  • Australia
  • Spania
  • USA
  • Brasil
  • Canada
  • Sør Afrika
  • Hong Kong
  • Belgia
  • Danmark

  Flere praksissteder og er informasjon om utveksling kan du finne her

 • Videre studiemuligheter

  Med en bachelor i barnehagelærer har du flere muligheter til videreutdanning.

  Ved OsloMet kan du ta følgende videre-/ etterutdanning:

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Du kan også besøke Facebookgruppen Samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning, OsloMet

Studenthistorier

Martine klatrer i trær med et barnehagebarn

Hvorfor bli barnehagelærer?

Når Martine forteller at hun jobber i barnehage, tror folk at hun jobber der mens hun venter på noe bedre.

Gitarspilling i barnehage

Barnehagelærer som brenner for musikk

Lars Lødemel Iversen bruker musikk for å skape glede i barnehagen.