Tolking i offentlig sektor

Videreutdanning

Tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over ett år. Studiet er for deg som er tospråklig og har norsk som ett av dine tolkespråk. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. august

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.

  Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

  Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når universitetet tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

  Retningslinjer for opptak.

  Språk for neste opptak

  I opptaket for våren 2020, kan du søke opptak på følgende språk:

  • bengali
  • bilin
  • chin
  • fransk
  • georgisk
  • gresk
  • hindi
  • hebraisk
  • islandsk
  • italiensk
  • kinyarwanda
  • kirundi
  • lingala
  • makedonsk
  • nepali
  • rumensk
  • samiske språk
  • swahili
  • tagalog
  • tyrkisk
  • ukrainsk
  • urdu
  • vietnamesisk

  Registrer interesse for annet tolkespråk

  Mens du venter på tilbud om utdanning i ditt tolkespråk, kan du registrere din interesse i vårt nettskjema.

  Utdanningstilbudet forutsetter et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, og et tilfredsstillende resultat på muntlig opptaksprøve. Opptaksprøvene gjennomføres i oktober/november.

 • Hva lærer du?

  Studiet inneholder fire store temaer: 

  • yrkesetikk og profesjonskunnskap
  • tolkens plass i kommunikasjonen
  • tolkens verktøy
  • spesifikk kontekstkunnskap

  I løpet av studiet forberedes du på å tolke samtaler i offentlig sektor. Du lærer blant annet grunnleggende tolketekniske strategier, får kunnskap om hvordan du kan bruke tospråklighet som et verktøy, du lærer om grensene for tolkens ansvarsområde og om din plass som tolk i kommunikasjonen. 

  Du lærer også om etikk i tolkeyrket og om tolkens menneskerettslige grunnlag.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du må ha tilgang til datamaskin og internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. 

  Det benyttes flere ulike undervisningsmåter. Noen av disse er: 

  • Aktiviteter som chat og forum på nett. 
  • Samlinger (obligatoriske å delta på, primært lagt til helger) På samlingene er det både forelesninger og øvelser. 

  Det er viktig at du bruker tid på studiet ditt også mellom samlinger og nettaktiviteter. 

 • Semesteroversikt og emneplan

  Feil ved henting av programplan TOLK/2019. (500)

 • Bachelorutdanning og andre kvalifiseringsmuligheter

  Bachelorutdanning

  Leter du etter bachelorutdanningen? Se informasjon om bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor. Har du grunnemnet i tolking i offentlig sektor fra før, og eventuelt flere påbyggingsemner, skal du søke opptak til bachelorutdanningen på vanlig måte. Du kan så søke om fritak fra de emnene du har fra før.

  Andre kvalifiseringsmuligheter

  Jobbmuligheter

  I offentlig sektor er tolking viktig for å gjøre offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer.

  Bestått eksamen i tolking i offentlig sektor kvalifiserer for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 3 (tolk med tolkeutdanning), og til å søke på bachelorutdanningen dersom det aktuelle språket blir tilbudt på et senere tidspunkt.

 • Kostnader

   

  Semesteravgift(student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema