Tolking i offentlig sektor

Videreutdanning

Tolking i offentlig sektor (grunnemne) skal gi en praktisk-teoretisk innføring i faget som forbereder studentene på tolking i norsk offentlig sektor.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema