Fire studenter sitter og diskuterer i et klasserom.

Familiebehandling (master i sosialfag)

Masterprogram

Ønsker du spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres omsorgspersoner? En master i sosialfag med studieretning familiebehandling gir deg undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for familiebehandling, sosialfag (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller treårig grunnutdanning i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie eller psykologi.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen helse-, sosial- og utdanningsfeltet.  Relevant utdanning er høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag, samfunnsvitenskapelige og utdanningsvitenskapelige fag.

  Det gis 1 tilleggspoeng for søkere med grunnutdanning i barnevern og sosialt arbeid.

  Poenggrense ved forrige opptak

  5,12

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6016

 • Hva lærer du?

  Samtlige studieretninger i masterprogrammet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning og gir deg forståelse for hvilken betydning kjønn, etnisitet, alder, seksualitet, sosial klasse og funksjonskapasitet har for menneskers helse og opplevd livskvalitet.

  Studieretningen familiebehandling

  Denne studieretningen har et spesielt fokus på familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Gjennom studiet vil du utvikle spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres familier.

  Studiet har et fokus på barn og unge innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, familievernet, PP-tjenesten, barneverntjenesten, NAV, rusomsorgen,  voksenpsykiatrien og i andre sektorer. Du lærer deg biopsykososiale forståelser fra et systemisk perspektiv.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • samfunnsvitenskapelige teorier og forskningsmetoder, familiepolitikk og familiesosiologi
  • sosiologiske og psykologiske perspektiver på barn
  • familieteori og metoder i endringsarbeid i møte med familier
  • helsefremmende perspektiver i familiebehandling

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • utføre endringsarbeid med familier innenfor ulike helse- og velferdsinstanser
  • bruke ulike teorier som analytiske redskaper i arbeid med familier
  • reflektere over ulike former for familiebehandling
  • bruke barnespesifikk kunnskap som en integrert del av det terapeutiske repertoar
  • arbeide systematisk med utvikling av hjelpetjenester for familier og familiepolitiske problemstillinger i ulike helse- og velferdstjenester
  • delta i forskningsprosjekter og gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemstilling

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studieretningen tilbys som deltidsstudium over tre år. Studiet består av tre deler: Obligatoriske teoriemner, masterklinikk og masteroppgave.

  • De obligatoriske emnene gjennomføres i løpet av første og andre studieår.
  • Masterklinikken går parallelt med teoriemnene. Her integreres ulike behandlingsmetoder gjennom veiledet praksis.
  • Du skriver masteroppgaven det siste semesteret i tredje studieår.

  Undervisningen foregår på dagtid og er lagt i bolker. Arbeidsformene er

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • muntlige framlegg
  • diskusjoner

  Klikk deg inn på hvert enkelt emne for å se arbeidskrav som må være godkjent i de ulike emnene under studiets oppbygning.

  I andre semester tar du emnet Vitenskapsteori og ett av metodeemnene. Siste metodeemne tar du i fjerde semester.

  Husk at det obligatorisk oppmøte første studiedag.

  Fellesemner
  50 %
  Masteroppgaven
  25 %
  Masterklinikk
  25 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kan blant annet kvalifisere til

  • endringsarbeid i virksomheter innenfor barne- og ungdomspsykiatri, barnevern og familievern
  • arbeid med familiefaglige problemstillinger i velferdsforvaltningen
  • stillinger knyttet til utvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet
  • opptak til ph.d.-studier
 • Praksisplass

  I emnet SFBPRAK Masterklinikk gjennomføres praksis fra tredje til femte semester. Hvert semester har 100 timer veiledet praksis, totalt 300 timer. OsloMet er ansvarlig for å skaffe praksisplass.

  Du får øve deg på utførelsen av familieterapi gjennom veiledet praksis og workshops knyttet til de ulike familieterapeutiske tilnærmingene. Emnet starter i andre semester med workshops som forberedelse til praksis.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Visste du at OsloMet har over 30 masterstudier? Dette tenker studentene våre om hva en master kan bety for deg og karrieren din.