4 studenter diskuterer

Familiebehandling (master i sosialfag)

Masterprogram

Ønsker du spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres omsorgspersoner? En master i sosialfag med studieretning familiebehandling gir deg undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie, medisin, psykologi, pedagogikk eller tilsvarende utdanning.

  Poengberegning og rangering 

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen helse-, sosial- og utdanningsfeltet. Relevant utdanning er høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag. Det gis 1 tilleggspoeng for søkere med grunnutdanning i barnevern og sosialt arbeid.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  5,78

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Samtlige studieretninger i masterprogrammet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning og gir deg forståelse for hvilken betydning kjønn, etnisitet, alder, seksualitet, sosial klasse og funksjonskapasitet har for menneskers helse og opplevd livskvalitet.

  Studieretningen familiebehandling

  Denne studieretningen har et spesielt fokus på familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Gjennom studiet vil du utvikle spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres familier.

  Studiet har et fokus på barn og unge innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, familievernet, PP-tjenesten, barneverntjenesten, NAV, rusomsorgen,  voksenpsykiatrien og i andre sektorer. Du lærer deg biopsykososiale forståelser fra et systemisk perspektiv.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • Samfunnsvitenskapelige teorier og forskningsmetoder, familiepolitikk og familiesosiologi
  • Sosiologiske og psykologiske perspektiver på barn
  • Familieteori og metoder i endringsarbeid i møte med familier
  • Helsefremmende perspektiver i familiebehandling
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • Utføre endringsarbeid med familier innenfor ulike helse- og velferdsinstanser
  • Bruke ulike teorier som analytiske redskaper i arbeid med familier
  • Reflektere over ulike former for familiebehandling
  • Bruke barnespesifikk kunnskap som en integrert del av det terapeutiske repertoar
  • Arbeide systematisk med utvikling av hjelpetjenester for familier og familiepolitiske problemstillinger i ulike helse- og velferdstjenester
  • Delta i forskningsprosjekter og gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemstilling
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studieretningen tilbys som deltidsstudium over tre år. Studiet består av tre deler: obligatoriske teoriemner, masterklinikk og masteroppgave.

  • De obligatoriske emnene gjennomføres i løpet av 1. og 2. studieår
  • Masterklinikken går parallelt med teoriemnene. Her integreres ulike behandlingsmetoder gjennom veiledet praksis. 
  • Du skriver masteroppgaven det siste semesteret i 3. studieår

  Undervisningen foregår på dagtid og er lagt i bolker. Arbeidsformene er: 

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • muntlige framlegg
  • diskusjoner

  Klikk deg inn på hvert enkelt emne for å se arbeidskrav som må være godkjent i de ulike emnene under studiets oppbygning. 

  I andre semester tar du emnet Vitenskapsteori og ett av metodeemnene. Siste metodeemne tar du i fjerde semester.

  Husk at det obligatorisk oppmøte første studiedag.  

  Fellesemner

  50 %

  Masteroppgaven

  25 %

  Masterklinikk

  25 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kan blant annet kvalifisere til

  • endringsarbeid i virksomheter innenfor barne- og ungdomspsykiatri, barnevern og familievern
  • arbeid med familiefaglige problemstillinger i velferdsforvaltningen
  • stillinger knyttet til utvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet
  • opptak til ph.d.-studier
 • Praksisplass

  I emnet SFBPRA masterklinikk skal du ha praksis fra 2. til 5. semester. Hvert semester har 75 timer praksis.

  Du får trening i å arbeide med nettverk, familie, par og enkeltklienter, og får evaluert eget arbeid fra en veileder og medstudenter.

 • Utveksling

  Du har mulighet til å ta en deler av studiet ved et lærested i utlandet. OsloMet samarbeider med flere utenlandske universiteter og høgskoler som tilbyr relevante emner som kan passe inn i masterstudiet. 

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema