English version

International Social Welfare and Health Policy

Masterprogram

Ønsker du å studere velferd og helsepolitikk i et globalt perspektiv? Dette masterstudiet gjør deg kvalifisert for høytstående jobber på dette fagfeltet.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studentsidene våre (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  • Bachelorgrad i sosialt arbeid, barnevern, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, juss, medisin eller sykepleie. Andre bachelorgrader med fokus på helse- eller sosialfag kan også være relevante.
  • Det er krav om gode engelskkunnskaper, se nærmere krav (informasjon på engelsk).

  C-krav 

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet, er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Tidlig opptak
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 15. desember: For søkere fra land utenfor EU/EØS/Sveits

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak
  • Mars/april: Søkere med søknadsfrist 15. desember

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6000

 • Hva lærer du?

  En stadig mer globalisert verden krever utvikling av nyskapende sosial velferd og helsepolitikk. Mastergraden i internasjonal sosial velferd og helsepolitikk vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å analysere, utvikle og forvalte sosial- og helsepolitikk på høyt nivå.

  Etter endte studier har du

  • avansert kunnskap om gjennomføring av forskning som er relevant for å undersøke et forskningsspørsmål
  • evnen til å knytte spesifikke forskningsspørsmål til spesifikke forskningsmetoder
  • evne til å søke og evaluere grunnleggende teoretiske og metodiske rammer for å undersøke, forklare og forstå sosiale- og helsefenomener
  • en bred forståelse av globale sosiale- og helseproblemer, inkludert aktuelle situasjoner og utfordringer
  • inngående kunnskap om områdene sosiale og helsevesenet
  • innsikt i kulturelle forskjeller i sosiale- og helsekonsepter og terminologi

  Etter ferdigstilling av graden kan du

  • analysere kunnskap innen helsepolitikk og sosial velferd
  • implementere en rekke data og litterære kilder for analyse
  • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av et problem, anvende kjerneforskningsprinsipper og gi en klar faglig presentasjon av resultatene
  • identifisere dimensjoner og utfordringer i dagens globale helse- og velferdssituasjon
  • kritisk vurdere fordelene og ulempene ved ulike sosiale og helsepolitiske tilnærminger
  • vurdere relevant forskning når det gjelder metodologisk kvalitet og hensiktsmessighet
 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er et fulltidsstudium over to år.

  Det består av

  • seks obligatoriske evner
  • tre valgemner
  • masteroppgaven

  Valgemnene gir deg mulighet til å forfølge emner av spesiell interesse som kan være relevante for både masteroppgaven, samt for fremtidige karrieremuligheter.

  De to første semestrene er i Oslo med studenter fra hele verden. I tredje semester kan du ta valgemne i Oslo eller utlandet.

  Studentene kan ha benytte seg av våre studentutvekslingsavtaler med høyt rangert universiteter over hele verden.

  Det fjerde semesteret brukes til å skrive en masteroppgave, enten i Oslo eller utlandet.

  Noen av undervisningsformene er

  • forelesninger
  • seminarer
  • workshops
  Masteroppgaven
  25 %
  Obligatoriske fellesemner
  50 %
  Valgemner/utveksling
  25 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Målet med studiet er å kvalifisere kandidater til

  • de stillingene i sosiale- og helsetjenester som krever
   • kunnskap og evne til å gjennomføre systematisk dokumentasjon og evaluering av sosiale- og helsetjenesteprogrammer
   • kunnskap om internasjonale og sammenlignbare studier innen helse og sosial velferd
  • stillinger i statlige organer, frivillige organisasjoner eller frivillige organisasjoner engasjert i internasjonale helse- og sosiale velferdsprogrammer og utviklingshjelp
  • forskerstillinger på lavere nivåer i utdanningsprogrammer for sosial- eller helsepersonell og samfunnsvitenskapelige stillinger som omhandler sosial- og helsepolitiske spørsmål

  Mange med denne mastergraden har fått jobb i

  • NGO-er (ikke-statlige organisasjoner)
  • forskningsinstitutter
  • universiteter og høyere utdanning
  • offentlig og privat velferd
  • helseorganisasjoner
 • Utveksling

  Du kan dra på utveksling i tredje semester eller i forbindelse med masteroppgaven til en av samarbeidspartnerne til OsloMet rundt i verden. Se hvor og når kan du dra på utveksling (student.oslomet.no) for mer informasjon.

 • Videre studiemuligheter

  Ph.d.-programmer innen sosialvelferd eller helsepolitikk.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.