– Et privilegium å få delta på videreutdanningen i tysk

Videreutdanningstudentene i tysk poserer foran en fargerik vegg med kunst

På kort tid har Kristin Thoresen lært utrolig mye, blitt tryggere i språket og i sin rolle som fremmedspråklærer. Hun gleder seg til å undervise i egne tysktimer.

OsloMets videreutdanning i tysk for lærere er en kombinasjon av samlinger i Oslo og i Tyskland, i tillegg til nettbaserte aktiviteter og undervisning.

Her styrker du dine språkkunnskaper, får oppdatert kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med språk i klasserommet.

Ann-Karin Lesteberg er en av studentene som videreutdanner seg til å bli tysklærer. Hun skryter av det pedagogiske opplegget.

– Selv om jeg bodde et år i Tyskland for 30 år siden synes jeg det er veldig nyttig å bli tryggere på det tyske språket og i min rolle som lærer i fremmedspråk.

– Jeg har fått en annen forståelse av språkets oppbygning. Mye som før føltes håpløst, har jeg nå fått et nytt syn på.

Videreutdanningstilbudet finnes også for lærere i fransk og spansk. Studentene gir tilbakemeldinger om at de har stort utbytte av utdanningene.

– Selv om Norge og Tyskland ligger geografisk ganske nært hverandre, er det allikevel store kulturelle forskjeller. Å se hvordan skolene i Tyskland fungerer i praksis var utrolig nyttig, sier Lesteberg.

Studentene ble også invitert hjem til en av professorene for å lage «spätzle», en slags spagetti. Dette beskriver de som krevende, men lærerikt. 

Trodde ikke hun hadde nok språkkompetanse til å ta utdanningen

Nina Cecilie Mjelde Karlsen jobber på en liten skole på en øy i Nord-Norge, hvor hun får oppgaver som hun ikke alltid føler at hun mestrer.

Siden hun er den eneste læreren ved skolen som har litt språkkompetanse i tysk, endte hun opp med å stå ansvarlig for tyskundervisningen.

– Studiet har vært veldig nyttig for meg. Opplegget er fantastisk, gjennomtenkt, strukturert og variert. Kombinasjonen av digitale samlinger med tilhørende oppgaver i etterkant fungerer veldig bra.

– Tandemmøter annenhver uke med tyskspråklig lærer, fysiske samlinger på OsloMet og to studieturer til Freiburg, har blitt organisert og ledet av svært kompetente forelesere som følger oss tett.

Jeg har fått tysk språk og kultur inn i hjertet, noe som garantert vil bidra til å forbedre min undervisning i faget. – Nina Cecilie Mjelde Karlsen

Hun beskriver uken i Freiburg som helt fantastisk. Studentene ble møtt av mange dyktige og hyggelige mennesker, og det var et variert opplegg fra morgen til kveld.

– Vi måtte praktisere tysk hver dag, og har lært masse om tysk kultur. Vi hadde dyktige forelesere som lærte oss nyttige didaktiske metoder. Vi fikk også treffe tandempartnerne våre.

– Det faglige opplegget var i hovedsak rettet mot vår undervisning med mye fokus på metoder.  I tillegg var det helt topp å få være på skolebesøk på Max Weber Schule.

– Jeg føler meg privilegert og utrolig heldig som har muligheten til å delta på dette studiet, sier Karlsen.

Studenthistorier

Lærere samlet ved bord i en undervisningssituasjon
Drømmer du om å undervise i tysk, fransk eller spansk?

Nytt utdanningstilbud gjør det mulig å kombinere lærerjobben med en videreutdanning i å bli språklærer.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.