Tre studenter står rundt et arbeidsbord og skjærer ut papp.

Kunst i samfunnet (studieretning i estetiske fag)

Masterprogram

Dette studiet er for deg som ønsker en masterutdanning med et samfunnsrettet og anvendt perspektiv på kunst i samtiden.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Bachelorgrad i praktiske og teoretiske kunst- eller kulturfag eller tilsvarende som vurderes i sammenheng med annen erfaring/kompetanse innen kunst- og kulturfag. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studieretningen har et samfunnsrettet og anvendt perspektiv på kunst i samtiden. Kunst som sosial og didaktisk prosess vektlegges, og diskusjoner rundt kunstens ulike roller og funksjoner i samfunnet vil stå sentralt. 

  Studieretningen er sentrert rundt  

  • formidling 
  • prosjektutvikling
  • organisering 
  • kuratering 
  • kulturelt entreprenørskap
  • kunstkritikk

  Studieretningen har både en praktisk og en teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet, og legger til rette for å utvikle nye berøringspunkter og anvendelsesformer mellom kunst og samfunn. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette studiet er et heltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning. 

  I andre år vil du ha selvstendig masterarbeid. 

  Undervisningsformene består av 

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg. 

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  2. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  3. semester
  4. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  3. semester
  4. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Studieretningen Kunst i samfunnet kvalifiserer til arbeid på samtidskunst- og kulturfeltet, med formidling, organisering, kuratering og kritikk som del av en anvendt og samfunnsrettet praksis. 

  Mastergraden i estetiske fag kvalifiserer for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet. 

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunst- og designfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt. Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver. 

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning. 

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 3. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). 

  Du må minimum dra i 3 måneder og du kan dra til: 

  • Danmark
  • Italia
  • Litauen
  • Polen
  • Romania
  • Spania
  • Storbritannia
  • Tsjekkia
  • Tyskland

  Det er også muligheter utenfor Europa.

  Les mer om utveksling i estetiske fag her.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema