English version
Tre masterstudenter i kunstterapi ved OsloMet står foran et ark som er fargelagt og har lapper med forskjellige ord på. En av studentene fester en ny ordlapp på arket mens de to andre ser på.

Kunstterapi, studieretning i estetiske fag

Masterprogram

Kunstterapi er for deg som ønsker å fordype deg teoretisk og praktisk i kunstterapi og som motiveres av forsking og arbeid med kunst og mennesker.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for master i estetiske fag (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag, lærerutdanning, psykologi, pedagogikk eller teologi
  • bachelorgrad innen kunst- og designfag med i tillegg 60 studiepoeng innen helse- og sosialfag, psykologi eller pedagogikk

  Du må også ha:

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

  Deltidsstudiet har opptak hvert tredje år. Neste opptak er i 2024. 

 • Hva lærer du?

  Kunstterapistudiet integrerer kunnskap om bruk av kreative uttrykk med psykologiske teorier, terapeutiske metoder og forskning. Studieretningen fokuserer på hvordan kunstterapi blir brukt i ulike sammenhenger innen psykisk helsearbeid, somatikk, sosialt arbeid, i pedagogiske eller kulturelle kontekster.

  Som student vil du lære å utvikle kunstterapeutiske intervensjoner og metoder for å jobbe med forebygging, behandling eller rehabilitering, basert på ulike klienters behov. Spesialiseringen introduserer også hvordan ulike evalueringsmetoder kan brukes til å studere kunstterapeutiske prosesser, brukeropplevelser eller resultater. Gjennom hele studiet vil du reflektere over personlige erfaringer knyttet til kunstterapeutiske forhold og metoder, profesjonell praksis og etikk.

  Studieretningen inkluderer praksis under profesjonell veiledning. Studentene forventes å bli kreative og innovative aktører som kan påvirke måten forebygging og rehabilitering av helserelaterte utfordringer praktiseres.

  Studiet har et internasjonalt, tverrfaglig og profesjonelt perspektiv på kunstterapipraksis og forskning.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen består av:

  • forelesninger
  • seminarer
  • workshops
  • veiledning
  • gruppearbeid

  Deltidsstudiet er organisert som en kombinasjon av klasseromsundervisning på campus inkludert forelesninger, workshops og seminarer og som fjernundervisning. Læring er også basert på individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning via internett gjennom bruk av asynkron og synkron kommunikasjon.

  Det gjennomføres fire samlinger hvert semester. Både praktiske og teoretiske studieformer vektlegges.

  Undervisningsspråket er engelsk. Eksamen og oppgaver skrives på engelsk eller et skandinavisk språk.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til blant annet utstyr, materialer og programvare til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studieretningen i kunstterapi gir ulike muligheter for en karriere i både offentlig og privat sektor. Etter fullført studium kan aktuelle arbeidsfelt og karriereveier være praktisk kunstterapeutisk arbeid i sosiale, helsefaglige, pedagogiske eller kulturelle kontekster. Mastergraden gir også mulighet for å arbeide med tjeneste- og fagutvikling, undervisning eller forskning.

  Studiet skal bidra til å svare på de økende regionale og nasjonale psykiske helsebehovene til mennesker fra alle aldersgrupper og med ulik kulturell bakgrunn. Det vil bidra til å svare på fremtidige samfunnsbehov og utvikling innen et felt hvor det ikke finnes sammenlignbare program nasjonalt.

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning og doktorgradsprogrammer som Innovasjon for bærekraft ved OsloMet – storbyuniversitetet.

 • Utveksling

  Utenlandsstudiet godkjennes som en del av det norske utdanningsløpet ditt etter tid-for-tid-prinsippet. Utenlandsstudium som del av masterstudiet må godkjennes av fakultetet. Du må sende søknad om utveksling til fakultetsadministrasjonen tidlig i studieløpet. 

  Mer om utveksling og liste over land du kan reise til (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Studenthistorier

Fleire personar sit i ring på golvet og bøyer seg over nokon farga ark og blad i haustfargar som ligg i midten av ringen.
OsloMet får master i kunstterapi

OsloMet får master i kunstterapi frå hausten 2024. Masteren skal bidra til å svare på dei aukande psykiske helsebehova.