Student og veileder prater foran en symaskin.

Mote og samfunn (studieretning i estetiske fag)

Masterprogram

Dette studiet er for deg som ønsker en masterutdanning med et fremtidsrettet fokus og et etisk- økologisk perspektiv på design og produksjon, hvor utviklingsarbeid og forskning i motefeltet står sentralt.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  • Bachelorgrad i praktiske klesdesign- og moteteoretiske fag eller tilsvarende som vurderes i sammenheng med annen erfaring eller praktisk kompetanse innen klesfaget. 
  • Bachelorgrad i praktiske og teoretiske kulturfag eller tilsvarende som vurderes i sammenheng med relevant erfaring/kompetanse.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Hva lærer du?

  Studieretningen har både en praktisk-estetisk og en teoretisk tilnærming til motefeltet der fornyelse, kritisk refleksjon og arbeid med moteproduksjon og moteteori står i fokus. 

  Med utviklingsarbeid og forskning, teoriutvikling og selvstendig refleksjon vil studentene utvikle egen faglig styrke som profesjonsutøvere. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette studiet er et heltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning. 

  I andre år vil du ha selvstendig masterarbeid. 

  Undervisningsformene består av

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  2. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  3. semester
  4. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  3. semester
  4. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Studieretningen Mote og samfunn kvalifiserer til motefaglig arbeid i og utenfor næringslivet, enten som del av moteproduksjonssystemet eller som del av en forskende praksis i ulike kontekster. 

  Mastergraden i estetiske fag kvalifiserer for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet. 

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunst- og designfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt. Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver. 

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning. 

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 3. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). 

  Du må minimum dra i 3 måneder og du kan dra til: 

  • Danmark
  • Italia
  • Litauen
  • Polen
  • Romania
  • Spania
  • Storbritannia
  • Tsjekkia
  • Tyskland

  Det er også muligheter utenfor Europa.

  Les mer om utveksling i estetiske fag her.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Ingrid Emma Jacobsen står og Mari Nickoline Floden sitter foran en Mac. I bakgrunnen er det mange grønne planter og en mannekeng med hvit skjorte.

Masteroppgaven ble til bærekraftig klesbedrift

Ingrid og Mari tok master i Mote og Samfunn på OsloMet og driver i dag Oslo Unbranded, et kleskonsept med fokus på etikk og bærekraft.