English version
Åse Marie Ommundsen

Åse Marie Ommundsen

Kort om

Professor i nordisk litteratur. Professor II ved Nord universitet. Underviser i norsk/norskdidaktikk ved lærerutdanningen. Leder av forskergruppen "Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning".

Samarbeidsrelasjoner

Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie (2018). Bildeboka. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. 7. Universitetsforlaget.

Stubsjoen, Rebecca; Ommundsen, Åse Marie (2018). Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og andregjøring i Når alle sover (2011). 21 s. Barnboken . Vol. 41.

Ommundsen, Åse Marie (2018). Picturebooks for adults. Kümmerling-Maibauer, Bettina (Red.). The Routledge Companion to Picturebooks. Chapter 22. s. 220-230. Routledge.

Ommundsen, Åse Marie (2018). Competent children: Childhoods in Nordic children’s literature from 1850 to 1960. Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J.; Roos, Merethe (Red.). Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Chapter 18. Routledge.

Ommundsen, Åse Marie (2017). Norwegian Children’s Literature in the Aftermath of the 22nd July: Collective Memory and Trauma Relief. Cortez, Maria Teresa; Ramos, Ana Margarida; Mourao, Sandie (Red.). Fractures and Disruptions in Children's Literature. Chapter 5. Cambridge Scholars Publishing.

Ommundsen, Åse Marie (2017). Children's Rule in Comic Strips and Television Series. Sundmark, Björn; Kelen, Christopher (Red.). Child Autonomy and Child Governance in Children's Literature. Chap. 13. s. 190-206. Routledge.

Ommundsen, Åse Marie (2017). Utfordrende bildebøker i klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kap 6. s. 119-140. Novus Forlag.

Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (2017). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. ISBN: 978-82-7099-881-4. 229 s. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/GarmannOmmu...

Ommundsen, Åse Marie (2016). Billedbøger mellem læsere. Kontroversielle billedbøger i Norge og Danmark. Passage . Vol. 75.
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/passage/a...

Ommundsen, Åse Marie (2016). Til ungdommen: Fra dikt til dokumentarfilm. Langås, Unni; Sanders, Karin (Red.). Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. Kap 15. s. 300-319. Portal forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig