English version
Åse Marie Ommundsen

Åse Marie Ommundsen

Kort om

Professor i nordisk litteratur. Professor II ved Nord universitet. Underviser i norsk/norskdidaktikk ved lærerutdanningen. Leder av forskergruppen "Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning".

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie; Stavem, Gro Marie (2023). When Rabbits Get Scared: Exploring a Cognitively Challenging Picturebook on War. ISBN: 9783825349479. Universitätsverlag Winter.

Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Introduction: Exploring Challenging Picturebooks in Education. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Introduction. s. 1-16. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Ommundsen, Åse Marie (2021). Cognitively challenging picturebooks and the pleasures of reading: explorative learning from picturebooks in the classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Chapter 5. s. 99-121. Routledge.

Haaland, Gunnar; Karlsson, Eivind; Øgreid, Anne Kristine; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Chapter 10. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. ISBN: 9781003013952. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003013952

Ommundsen, Åse Marie (2021). Taboo. Nel, Philip; Paul, Lissa; Christensen, Nina (Red.). Keywords for children's literature. Second Edition.. 54. s. 178-181. New York University Press.

Ommundsen, Åse Marie (2018). Bildeboka. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. 7. Universitetsforlaget.

Stubsjoen, Rebecca; Ommundsen, Åse Marie (2018). Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og andregjøring i Når alle sover (2011). 21 s. Barnboken . Vol. 41.

Ommundsen, Åse Marie (2018). Picturebooks for adults. Kümmerling-Maibauer, Bettina (Red.). The Routledge Companion to Picturebooks. Chapter 22. s. 220-230. Routledge.

Ommundsen, Åse Marie (2018). Competent children: Childhoods in Nordic children’s literature from 1850 to 1960. Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J.; Roos, Merethe (Red.). Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Chapter 18. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig