English version
Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Globalisering   Kvantitative forskningsmetoder   Etnisitet   Nasjonalisme   Kvalitative metoder   Nye medier   Kjønn og kjønnsforskning   Utviklingsstudier   Medier i det sørlige Afrika   Kjønn og IKT   Bildeteori   Ontologi   Afrikansk politikk   Kjønn og seksualitet   Etnografisk feltarbeid   Afrikansk økonomi

Regioner

Øst-Afrika   Sørlige Afrika   Norden

Land

Botswana   Norge   Uganda   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 2. s. 60-90. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: A Social Science Perspective on Media practices in Africa – Social Mechanisms, Dynamics and Processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. Introduction. s. 1-32. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo (2020). From No Media to All Media: Domesticating New Media in a Kalahari Village. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. 7. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books.
https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed...

Helle-Valle, Jo (2019). Advocating causal analyses of media and social change by way of social mechanisms. Journal of African Media Studies . Vol. 11.

Helle-Valle, Jo; Mjaaland, Mari (2018). Reklame i nettaviser – et leserperspektiv. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 11. s. 170-184. Universitetsforlaget.

Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar...

Helle-Valle, Jo; Borchgrevink, Axel (2018). Household histories and methodological triangulation. Forum for Development Studies . Vol. 45.

Helle-Valle, Jo (2017). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Willems, Wendy; Mano, Winston (Red.). Everyday Media Culture in Africa. Kapittel 2. Routledge.

Helle-Valle, Jo (2015). Medieantropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 26.

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (2014). IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 38.
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/p...

Helle-Valle, Jo (2012). Gendering ICT in Everyday Life. A comparative study of practices in family and extra-family contexts. Nordicom Information . Vol. 34.

Helle-Valle, Jo (2010). Language-games, in/dividuals and media uses: what a practice perspective should imply for media studies. Bräuchler, Birgit; Postill, John (Red.). Theorising media and practice. Kapittel 9. s. 191-212. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo Helge (2009). "Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW" : om nettspill, disiplinering og kommunikative kontekster. Asdal, Kristin; Jacobsen, Eivind (Red.). Forbrukerens ansvar. 6. s. 171-198. Cappelen Damm Akademisk.

Helle-Valle, Jo Helge; Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context. Human IT . Vol. 9.
http://etjanst.hb.se/bhs/ith//3-9/jhvasm.htm

Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse. Rydin, Ingegerd; Sjöberg, Ulrika (Red.). Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges. 3. s. 55-73. Nordicom.
https://nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationer...

Helle-Valle, Jo Helge (2008). Discourses on mass vs elite sport and pre-adult football in Norway. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 43.

Helle-Valle, Jo Helge; Slettemeås, Dag (2008). ICTs, domestication and language-games. A Wittgensteinian approach to media uses. New Media & Society . Vol. 10.

Helle-Valle, Jo Helge (2007). Kontekstualiserte medier, kontekstualiserte mennesker :et annet blikk på mediebruk. Lüders, Marika; Prøitz, Lin; Rasmussen, Terje (Red.). Personlige medier. Livet mellom skjermene. 2. s. 16-35. Gyldendal Akademisk.

Helle-Valle, Jo (2004). Understanding Sexuality in Africa: Diversity and Contextualised Dividuality. Arnfred, Signe (Red.). Re-thinking Sexualities in Africa. 9. s. 195-210.

Borchgrevink, Alex; Helle-Valle, Jo Helge (2004). En metodologisk evaluering av evalueringsmetoder. Sosiologi i dag . Vol. 34.

Helle-Valle, Jo Helge (2003). Social change and sexual mores: a comparison between pre-20thcentury Norway and 20th-century Botswana. History and Anthropology . Vol. 14.

Helle-Valle, Jo (2002). Seen From Below: Conceptions of Politics in a Botswana Village. Africa . Vol. 72.

Helle-Valle, Jo Helge (2002). Når kvinner ikke lenger vil (gifte seg): noen følger for samfunnsorganiseringen i Botswana. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 44.

Helle-Valle, Jo (2000). Fra modernisering til globalisering. Nielsen, Finn Sivert; Smedal, Olaf H. (Red.). Mellom Himmel og Jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. 10. s. 345-388.

Helle-Valle, Jo (2000). En antropolog leser Eilert Sundt. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 11.

Helle-Valle, Jo; Talle, Aud (2000). Moral, marked og penger: komparative refleksjoner over kvinner og sex i to afrikanske lokaliteter. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 11.

Helle-Valle, Jo (1999). Sexual mores, promiscuity and ‘prostitution’ in Botswana. Ethnos . Vol. 64.

Helle-Valle, Jo (1994). Bobelete - en kvinne-strategi. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 5.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig