Hva annet kan jeg studere?

To studenter sitter ved en laptop. Den ene ser vi kun bakfra.

Mange av morgendagens tallknusere studerer i dag ved OsloMet. Vi har en rekke ulike utdanninger innen økonomi, administrasjon og ledelse både på bachelor- og masternivå, og søkertallene til de populære studieplassene øker for hvert år.

Kanskje vil du heller jobbe med formidling og kommunikasjon? Innenfor dette feltet kan du velge mellom mediefagarkivvitenskapbibliotekfagjournalistikk og fotojournalistikk.

En annen mulighet for å jobbe med mennesker og kommunikasjon får du om du utdanner deg til tolk. Bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor skal ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk, og tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk.

Dersom du ønsker et litt annerledes studium, kan du vurdere bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. Da vil du på sikt få en variert arbeidshverdag, der du kanskje tolker i retten på tirsdag, på seminar om miljøvern på onsdag og runder av uka med å tolke i et bryllup på lørdag.

For deg som er kreativ og har skapertrang, kan produktdesign være et spennende valg. I dette studiet lærer du å planlegge og gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt. OsloMet tilbyr også flere studier innen kunst og formidling og mote og produksjon.

Trives du med å gå inn i en rolle? Å bruke deg selv til å engasjere andre? Med en bachelor i drama og teaterkommunikasjon kan du som dramapedagog jobbe med undervisning og formidling i skoler, institusjoner og organisasjoner.