Hva annet kan jeg studere?

To studenter sitter ved en laptop. Den ene ser vi kun bakfra.

Mange av morgendagens tallknusere studerer i dag ved OsloMet. Vi har en rekke ulike utdanninger innen økonomi, administrasjon og ledelse både på bachelor- og masternivå, og søkertallene til de populære studieplassene øker for hvert år.

Kanskje vil du heller jobbe med formidling og kommunikasjon? Der er det flere muligheter innenfor kultur- og mediefag, fra arkivvitenskap og bibliotekfag til ulike retninger innenfor journalistikk.

En annen mulighet for å jobbe med mennesker og kommunikasjon får du om du utdanner deg til tolk. Bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor skal ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk, og tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk.

Dersom du ønsker et litt annerledes studium, kan du vurdere bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. Da vil du på sikt få en variert arbeidshverdag, der du kanskje tolker i retten på tirsdag, på seminar om miljøvern på onsdag og runder av uka med å tolke i et bryllup på lørdag.

For deg som er kreativ og har skapertrang, kan produktdesign være et spennende valg. I dette studiet lærer du å planlegge og gjennomføre en designprosess fra idé til ferdig produkt. OsloMet tilbyr også flere studier innen kunst, formidling, mote og design.

Trives du med å gå inn i en rolle? Å bruke deg selv til å engasjere andre? Med en bachelor i drama og teaterkommunikasjon kan du som dramapedagog jobbe med undervisning og formidling i skoler, institusjoner og organisasjoner.