Jobbe i helsevesenet? Velg mellom mange ulike studier!

Smilende bioingeniørstudenter i studiesituasjon

Det finnes mange muligheter ved OsloMet for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten du vil jobbe akutt eller forebyggende, være den som bidrar til at pasienten får en riktig diagnose eller være den som sørger for at mennesker får ivaretatt sine grunnleggende behov.

Som paramedic jobber du fra en ambulanse som kommer raskt til stedet, vurderer situasjonen og setter i gang behandling, før du tar med pasienten til sykehuset. Er du sykepleier, kan det være deg som tar imot pasienten på akuttmottaket, gir intensiv behandling og sørger for at grunnleggende behov blir ivaretatt.

En radiograf tar bilder av kroppens indre, mens en bioingeniør tar blodprøve og analyserer resultatet på laboratoriet. Ut fra bildene og prøvene kan legen stille riktig diagnose.

Har du lyst til å jobbe med både helse og håndverk? Da kan du bli tanntekniker og lage nye tenner så like som mulig de opprinnelige. Eller ortopediingeniør og designe og konstruere proteser til pasienter som mangler en kroppsdel. Som reseptarfarmasøyt kan du mye om legemidler og kan gi pasienten gode råd  på apoteket.

Dersom du er interessert i trening og kroppens anatomi, kan du utdanne deg til fysioterapeut og hjelpe pasienten med et behandlings- og opptreningsprogram. Eller du kan bli ergoterapeut og finne ut hvilke tiltak og hjelpemidler som behøves for at personen skal klare seg selv. For mennesker med nedsatt funksjonsevne kan en vernepleier bidra med å tilrettelegge for at man får mulighet til livsutfoldelse på linje med andre.

Ønsker du å jobbe med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner, kan du vurdere studiet i sosialt arbeid. Eller bli barnevernspedagog slik at du har kunnskap om hvilken støtte barn og unge trenger for å komme ut av negative spor og uheldige livssituasjoner.

Kanskje ønsker du å jobbe med psykologi og atferd? I så fall har vi studier for deg også.

Velger du en karrierevei innen helse- og sosialfagene kan du for eksempel jobbe på sykehus, omsorgsbolig, skole, barnehage, laboratorium, sykehjem, NAV, apotek, i bydeler og kommuner. Har du en drøm om å jobbe i utlandet? De fleste helsefagene gir deg gode muligheter til å jobbe internasjonalt.