Dette mener forskerne kan skape motsetninger mellom generasjoner

Eldre far og sønn ser ut over høstgul skog på veranda.

– Vi har en tendens til å tilskrive ulike generasjoner forskjellige, og ofte negative, karaktertrekk. Det er bekymringsfullt fordi det kan bidra til å skape motsetninger mellom generasjoner, advarer Britt Slagsvold, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Du har kanskje hørt småbarnsforeldre sukke og stønne over det de mener er en egoistisk besteforeldregenerasjon som prioriterer sydenferie eller golf-opphold i Spania fremfor å hjelpe til med barnebarn? Eller påstander om at dagens friske pensjonister tenker mer på seg selv og eget forbruk enn dem som kommer etter?

– Dette er bare noen av flere generaliseringer som florerer, og som særlig rettes mot generasjonen født mellom 1945–55, som vi gjerne kaller 68-erne. Det som går igjen i bildet som ofte tegnes, er at de er egoistiske, nytelsesorientert og kravstore, sier Slagsvold. 

Yngre generasjoner er mer 68-er-aktige enn 68-erne selv er.  – Britt Slagsvold

Er 68-erne egoistiske?

Men er de egentlig det? Hun og kollega Thomas Hansen, også forsker ved NOVA, har tatt for seg disse og andre bilder som tegnes av 68-er generasjonen og undersøkt om de har hold i virkeligheten. Ved hjelp av data fra en stor norsk undersøkelse, NorLAG, har de sammenlignet informasjon om ulike generasjoners verdier og forventninger.
 
Resultatene deres viser at det er klare forskjeller mellom 68-erne og førkrigsgenerasjonen, som for eksempel at 68-erne er mer nytelsesorientert enn sine foreldre.
 
Men når det gjelder forskjeller mellom 68-erne og yngre generasjoner får ingen av antakelsene støtte, beskriver forskerne detaljert i forskningsartikkelen The Baby-boomer generation: Another breed of elderly people? (taylorfrancis.com)

– 68-erne skiller seg lite fra yngre generasjoner når det gjelder egosentriske verdier, og de er noe mindre, ikke mer, nytelsesorientert, sier Slagsvold.

Hun forklarer at bildet man får, snarere trekker i retning av at yngre generasjoner er mer 68-er-aktige enn 68-erne selv. 

– Det kan med andre ord synes som den nye typen mer kravstore gamle vi har fått med 68-erne, vil være den typen gamle vi kommer til å ha også i fremtiden. 

Miljøtrusselen: Er de unge ofrene, og 68-erne problemet?  

– Å forklare noe med generasjonstilhørighet er blitt vanlig i dagens samfunnsdebatt, men det er som regel en forenkling og en avsporing, sier hun og advarer politikere, samfunnsaktører og andre om å falle for fristelsen. 

Problemet med å gjøre det, er at man kan skape motsetninger basert på myter og bilder som ikke har hold i virkeligheten. Man kan også skape generasjonsmotsetninger og -konflikter i saker man heller burde stå sammen om.

Å forklare noe med generasjonstilhørighet er blitt vanlig i dagens samfunnsdebatt, men det er som regel en forenkling og en avsporing. – Britt Slagsvold

– Her er klimadebatten en godt eksempel. Det er mange forestillinger der ute om at yngre tenker på fremtiden, mens eldre tenker på seg selv. De unge er ofrene for miljøproblemene 68-erne har stelt i stand. Men det er jo heller ikke nødvendigvis sant, sier hun. 

Og får en slik generasjons-generalisering feste, kan den skape og forsterke spenninger og konflikter mellom generasjonene – i en tid der man kanskje mer enn noen gang bør forenes og danne en felles front mot miljøtruslene. 

Hun understreker derfor at generaliserte bilder og forestillinger om generasjoner, og ikke minst om de eldre, bør sjekkes mot forskningsbasert informasjon så langt det er mulig.

– Det er helt avgjørende. Og så må vi ta til motmæle når de ikke har hold, slik at de ikke blir stående uimotsagt over tid.

Referanse

Slagsvold, B. & Hansen, T. (2021). The Baby-boomer generation: Another breed of elderly people? I Falch-Eriksen, A., Takle, M. & Slagsvold, B. (red.): Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States (routledge.com).

Boken er åpent tilgjengelig.

25 år med forsking tett på!

Velferdsforskingsinstituttet NOVA feira 25-årsjubileum i 2021. I 25 år har vi forska på levekår og livskvalitet for enkeltmenneske og grupper.

Jubileumsvignett for NOVA 25 år pluss blå strekillustrasjon på kvit bakgrunn.

Relatert forskning

Småbarnsfamilie hygger seg i senga med barna.
Du blir ikke lykkeligere av å få barn

Du får ikke bedre livskvalitet av å få barn. Heller ikke i alderdommen. Det viser forskning fra OsloMet.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som ser ut mot Aker Brygge i Oslo.
Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda

Storbyene gir kvinner lettere tilgang til heltidsjobber og flere typer av arbeid, viser en ny studie.

Et eldre ektepar står foran et hus med ryggen mot kameraet
Økt flytting blant eldre de siste ti årene

Stadig flere eldre velger å flytte til mer hensiktsmessige boliger. Dette bidrar til å redusere utgifter til omsorgstjenester, hevder forskere bak en ny rapport.

Besteforelder og barnebarnet sitt.
Dagens besteforeldre: På en egotripp eller mer engasjerte enn før?

Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv.

Et eldre ektepar på sykkeltur.
Fem myter om alderdommen

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn?

Publisert: 10.12.2021
Sist oppdatert: 10.12.2021
Tekst: Christine Gulbrandsen
Foto: Colourbox.com