25 år med forskning tett på!

Velferdsforskningsinstituttet NOVA feiret 25-årsjubileum i 2021. I 25 år har vi forsket på levekår og livskvalitet for enkeltmennesker og grupper.

I 1996 ble fire forskningsmiljø slått sammen til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Siden den gang har NOVA vært tett på endringer og nye utfordringer i samfunnet.  Vi har levert akademisk forskning på høyt internasjonalt nivå, samtidig som vi har vært praksisnære og formidlet til brukere og allmenhet.

Vi har bygd opp unike databaser som gir verdifull kunnskap om barn, ungdom og den aldrende befolkningen. Vår forskning har gitt politikerne et bedre kunnskapsgrunnlag for å ta viktige beslutninger for et samfunn i endring.

NOVA betyr 25 år med forskning – tett på!

Forside av boken med tittel: Generational tensions and solidarity within advanced welfare states

Jubileumsbok

Boken er skrevet av NOVA-forskere i anledning 25-årsjubileet. Åpent tilgjengelig!

Sjekk ut boken!

Les mer om NOVA

30 år med ungdomsforskning!

I 2021 var det 30 år siden det som senere har blitt ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, ble etablert. Vi feiret blant annet med bok og podkast. Forskningen ble også presentert på Ungdatakonferansen.

Ungdom med gul jakke tar selfie.
Hvit strekillustrasjon på blå bakgrunn. Vigelandsmotiv.
Om NOVA

På Velferdsforskningsinstituttet NOVA forsker vi på livsløpet fra barndom til alderdom samt velferdsstatens tjenester og organisering.

Abonner på nyheter fra NOVA!

Vi sender ut nyhetsbrev omtrent en gang i måneden.

Abonner på nyhetsbrevet

Siste forskningsnyheter

En eldre dame står og kikker ut av vinduet
Mange eldre er ikke forberedt på en alderdom i egen bolig

Mange eldre ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig, men en ny studie avdekker at det fortsatt er mange som bor i lite egnete boliger.

Foto: En ung gutt med en basketball får en klapp på skuldra av en blid mann
Det kan være bra for noen unge å bo alene på institusjon

Barn og unge med spesielt store utfordringer kan ha nytte av å bo alene i institusjon. Men tiltaket bør lovreguleres bedre. Hvis ikke kan menneskerettighetsbrudd gå under radaren, mener OsloMet-forskere bak ny studie.

Ung gutt med gul jakke og brun ryggsekk med ryggen til foran en skole
Økning i rapportering av seksuell vold blant ungdom

En ny studie fra OsloMet viser at én av fire ungdommer rapporterer om seksuell vold i løpet av oppveksten.

Foto: Bokser med smertestillende i en hylle i apotek
Svært høyt antall 10–12-åringer bruker smertestillende tabletter

En av fire 10–12-åringer brukte smertestillende medikament forrige uke. – Bekymringsverdig høyt tall, sier forsker.

Foto: Ungdom holder opp pride-flagg på et arrangement
Ungdom som ikke er heterofile er mindre tilfredse med livet

Ungdommer som ikke er heterofile sliter mer med ensomhet og psykiske plager, viser fersk forskning fra NOVA ved OsloMet.

To unge gutter og en jente samarbeider om skoleoppgave.
Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før

Ung i Oslo 2023: – Vi ser en positiv utvikling på flere områder, sier forsker Anders Bakken ved NOVA, OsloMet.