25 år med forsking tett på!

Velferdsforskingsinstituttet NOVA feira 25-årsjubileum i 2021. I 25 år har vi forska på levekår og livskvalitet for enkeltmenneske og grupper.

I 1996 blei fire forskingsmiljø slått saman til Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Sidan den gong har NOVA vore tett på endringar og nye utfordringar i samfunnet.

Vi har levert akademisk forsking på høgt internasjonalt nivå, samtidig som vi har vore praksisnære og formidla til brukarar og ålmenta.

Vi har bygd opp unike databasar som gir verdifull kunnskap om barn, ungdom og den aldrande befolkninga. Forskinga vår har gitt politikarane eit betre kunnskapsgrunnlag for å ta viktige avgjerder for eit samfunn i endring.

NOVA betyr 25 år med forsking – tett på!

 

Forside av boka med tittel: Generational tensions and solidarity within advanced welfare states

Jubileumsbok

Boka er skriven av NOVA-forskarar i samband med 25-årsjubileet. Ope tilgjengeleg!

Sjekk ut boka!

Les meir om NOVA

30 år med ungdomsforskning!

I 2021 var det 30 år siden det som senere har blitt ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, ble etablert. Vi feiret blant annet med bok og podkast. Forskningen ble også presentert på Ungdatakonferansen.

Ungdom med gul jakke tar selfie.
Hvit strekillustrasjon på blå bakgrunn. Vigelandsmotiv.
Om NOVA

På Velferdsforskningsinstituttet NOVA forsker vi på livsløpet fra barndom til alderdom samt velferdsstatens tjenester og organisering.

Abonner på nyheiter frå NOVA!

Vi sender ut nyheitsbrev omtrent ein gong i månaden.

Abonner på nyheitsbrevet

Siste forskingsnyheiter

Kvinne i hijab setter ved datamaskin
Muslimar blir diskriminerte i arbeidslivet sjølv om arbeidsgivarar er positive til mangfald

Dei fleste arbeidsgivarar har inkluderande haldningar, men tilset ofte personar som liknar dei sjølv.

Rygg og bakhode av mor og datter ankommer flyplass med bagasje.
Mange barn og unge på flukt opplever å bli tatt godt imot i Norge

Samtidig savner mange mer informasjon og medvirkning, ifølge en ny studie.

Ung mor med lite barn på fanget og et annet barn i bakgrunnen
Hvordan kan vi hjelpe folk som har lav inntekt med boutgifter i dyrtiden?

Mange som leier bolig sliter nå med boutgiftene. – Det er spesielt to tiltak som vil bedre situasjonen raskt, sier forsker Jardar Sørvoll.

Ei ung, sjenert jente held hendene til begge foreldra
Koordinatorar for familiar med funksjonshemma barn: Strevar med for lite tid og utydelege oppgåver

Dette gjer det vanskeleg å støtta familiane godt.

To unge jenter med ryggen til tullet inn i regnbogeflagg
Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile

Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald, seksuell vald, hatkriminalitet og hatefulle ytringar enn heterofile nordmenn. Det viser Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.

Eldre kvinne sitter i en lenestol alene foran et vindu.
Kan være stor forskjell på helsehjelpen eldre får, viser fersk forskning

Hvor du bor og hva slags utdanning, helsekompetanse og nettverk du har, kan påvirke hvor god eldreomsorg du får.