English version

Nordisk senter for arbeid og familie gjennom livsløpet – NorLife

NorLife er et tverrfaglig forskningssenter som har som mål å samle Nordens fremste forskere på arbeids- og familiespørsmål under ett virtuelt tak.

Vi forsker på samspillet mellom arbeid og menneskers liv utenfor arbeidet i alle livsfaser (fra unge voksne i startfasen av arbeidslivet til seniorer på arbeidsmarkedet).

Målet er å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme et bærekraftig, rettferdig og helsefremmende arbeidsliv gjennom ulike faser i livsløpet. Vi forsker på tematikk som grensene mellom jobb og hjem, digitalisering av arbeidsplassen, ansatte med omsorgsbyrde (for barn eller egne foreldre), eldre i arbeidslivet, arbeidshelse og likestilling på arbeidsplassen. 

I tråd med samfunnsutfordringer som stadig aldrende befolkning, lavere fertilitet, og økt digitalisering, er det et behov for et mer helhetlig blikk som favner om både arbeid og livet utenfor arbeidet for å ivareta et mer bærekraftig og helsefremmende arbeidsliv – gjennom livsløpet.

Aktuelle spørsmål

Med basis i kvantitative og kvalitative metoder ønsker vi å svare på spørsmål som:

For å besvare disse og andre aktuelle spørsmål om forholdet mellom arbeidsliv og familie har vi samlet et tverrfaglig team. Det består av forskere innen ulike fagretninger, blant annet sosiologi, psykologi, helsevitenskap, statsvitenskap, rettsvitenskap, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi. 

 • Forskere ved senteret

   Laster inn ...
  • Kontakt

    Laster inn ...

   Aktuelle forskningsnyheter

   Kvinne foran laptop med mobiltelefon i hånda og en unge over skulderen.
   Den nye arbeidshverdagen: Konstant småsjekking på mobilen griper inn i familielivet

   Digitale løsninger har på kort tid ommøblert livene våre fullstendig. Samtidig mangler vi retningslinjer fra arbeidsgiverne våre, viser ny forskning.

   Mann og barn bader og koser seg i solskinn foran sjøboder.
   Derfor er det viktig at du tar helt fri fra jobb i ferien

   Når du har ferie bør du koble av fra jobben, viser forskning. Her er forskerens tips til hvordan du klarer det.

   En kvinne holder hendene rundt sin gravide mage
   Foreldre diskrimineres i arbeidslivet

   Det er ingen arbeidsgivere som ønsker å behandle foreldre dårlig, men både rigide arbeidsmåter og økonomiske rammebetingelser gjør det vanskelig å tilrettelegge for dem.

   Illustrasjonsbilde av jente med headset foran pc'en på kontoret.
   Skal du tilbake til kontoret? Dette må ansatte og ledere være obs på

   Hjemmekontor har fungert overraskende bra for mange. Hva må til for at overgangen til den nye jobbvirkeligheten vår skal bli god?

   Mor med delvis ryggen til holder et nyfødt i armene.
   Skal undersøkje effekten av foreldrestøtte og ekstra helsehjelp til sårbare førstegongsmødrer

   Kan foreldrestøtte og utvida helsehjelp til førstegongsmødrer i krevjande livssituasjonar gi barnet ein betre start på livet?