English version

Nordisk senter for arbeid og familie gjennom livsløpet – NorLife

Tre klosser, en balanserer på de to andre.

Vi forsker på samspillet mellom arbeid og menneskers liv utenfor arbeidet i alle livsfaser (fra unge voksne i startfasen av arbeidslivet til seniorer på arbeidsmarkedet). Målet er å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme et bærekraftig, rettferdig og helsefremmende arbeidsliv gjennom ulike faser i livsløpet. Vi forsker på tematikk som grensene mellom jobb og hjem, digitalisering av arbeidsplassen, ansatte med omsorgsbyrde (for barn eller egne foreldre), eldre i arbeidslivet, arbeidshelse og likestilling på arbeidsplassen. 

I tråd med samfunnsutfordringer som stadig aldrende befolkning, lavere fertilitet, og økt digitalisering, er det et behov for et mer helhetlig blikk som favner om både arbeid og livet utenfor arbeidet for å ivareta et mer bærekraftig og helsefremmende arbeidsliv – gjennom livsløpet. Med basis i kvantitative og kvalitative metoder ønsker vi å svare på spørsmål som: Hvilke konsekvenser har hjemmekontor for grensen mellom arbeidstid og fritid og for jobb-hjem-balansen? Hvilke utfordringer har norske barnefamilier og voksne arbeidstakere med omsorgsbyrde for eldre, hjelpetrengende familiemedlemmer? I hvilken grad møter gravide arbeidstakere og foreldre, og pårørende til pleietrengende familiemedlemmer diskriminering? Hva gjør arbeidsrelatert mobilbruk med oss og familiene våre? Hvilke skiftordninger er best for helsepersonell med og uten familie?

For å besvare disse og andre aktuelle spørsmål om forholdet mellom arbeidsliv og familie har vi samlet et tverrfaglig team. Det består av forskere innen ulike fagretninger, blant annet sosiologi, psykologi, helsevitenskap, statsvitenskap, rettsvitenskap, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi. 
 

Forskningsprosjekter

Kontaktpersoner NorLife

Laster inn ...

Forskere

  Laster inn ...

  Aktuelle forskningsnyheter

  Mann og barn bader og koser seg i solskinn foran sjøboder.
  Derfor er det viktig at du tar helt fri fra jobb i ferien

  Når du har ferie bør du koble av fra jobben, viser forskning. Her er forskerens tips til hvordan du klarer det.

  En kvinne holder hendene rundt sin gravide mage
  Foreldre diskrimineres i arbeidslivet

  Det er ingen arbeidsgivere som ønsker å behandle foreldre dårlig, men både rigide arbeidsmåter og økonomiske rammebetingelser gjør det vanskelig å tilrettelegge for dem.

  Illustrasjonsbilde av jente med headset foran pc'en på kontoret.
  Skal du tilbake til kontoret? Dette må ansatte og ledere være obs på

  Hjemmekontor har fungert overraskende bra for mange. Hva må til for at overgangen til den nye jobbvirkeligheten vår skal bli god?

  Mor med delvis ryggen til holder et nyfødt i armene.
  Skal undersøkje effekten av foreldrestøtte og ekstra helsehjelp til sårbare førstegongsmødrer

  Kan foreldrestøtte og utvida helsehjelp til førstegongsmødrer i krevjande livssituasjonar gi barnet ein betre start på livet?

  Illustrasjonsbilde: Mor og barn går tur i skogen. Foto: Unsplash.com
  Tidsklemma slapp – egentiden glapp

  Hva skjedde med barnefamilienes hverdagsliv da koronavåren traff?

  Mann ved et bord med fire stoler sittende foran en laptop med en baby på fanget.
  IT gjør grensene mellom jobb og familieliv uklare

  Når gjør smartteknologi oss så fleksible at det blir helseskadelig?