Nordisk senter for arbeid og familie gjennom livsløpet – NorLife

Vi forsker på hvordan moderne mennesker forener arbeid og familieliv gjennom et helt liv.

Arrangementer

NorLife-seminar 7. september fra klokken 10-11: Arbeidstakere som følger opp egne foreldre

Se fullt program her.

Vår egen blogg

For flere saker fra forskergruppen, gå til vår blogg:

Arbeid og familie gjennom livsløpet (forskning.no)