English version
Judith Schröder

Judith Schröder

Kort om

Judith Schröder er sykepleier og stipendiat i prosjektet CHIP homeTec – Helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon – en kunnskapsbasert tilnærming. Prosjektet har som mål å utvikle en kunnskapsbasert protokoll for teknologiske løsninger i hjemmebasert barnepalliasjon, med formålet å forbedre livskvaliteten for barn og deres familier og redusere sykehusinnleggelser. Judiths forskning fokuserer på å forstå behovene til helsepersonell som yter hjemmebasert barnepalliasjon, hvorvidt teknologi kan møte disse behovene, og på hvilken måte.

Judith har mange års klinisk erfaring fra barneavdelinger på universitetssykehus og dermed en bred forståelse for praktiske utfordringer i hverdagen. Ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus har Judith jobbet blant annet som fag- og forskningssykepleier med fokus på pasientsikkerhet. Hun har vært med å utvikle PedSAFE – et utdannings- og opplæringsprogram for helsepersonell som jobber med barn. De siste ærene før hun begynte som stipendiat, var hun studieleder for første studieår i sykepleierutdanning på OsloMet - storbyuniversitetet.

Fagområder

Emner

Pasientsikkerhetskultur   Barnepalliasjon

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Schröder, Judith ; Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi (2024). Healthcare personnel’s perspectives on health technology in home-based pediatric palliative care: a qualitative study. 10 s. BMC Palliative Care. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12904-024-01464-w

Schröder, Judith ; Riiser, Kirsti ; Holmen, Heidi (2024). The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a mixed method systematic review. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-10495-7

Dahl, Kari ; Nortvedt, Line ; Schröder, Judith ; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Internationally educated nurses and resilience: A systematic literature review. 10 s. International Nursing Review. Vol. 69.
https://doi.org/10.1111/inr.12787

Solevåg, Anne Lee ; Eggen, Elisabeth Holmboe; Schröder, Judith ; Nakstad, Britt (2013). Use of a modified pediatric early warning score in a department of pediatric and adolescent medicine. 6 s. PLOS ONE. Vol. 8.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0072534Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig