English version
Judith Schröder

Judith Schröder

Fagområder

Emner

Pasientsikkerhetskultur   Barnepalliasjon

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dahl, Kari; Nortvedt, Line; Schröder, Judith; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Internationally educated nurses and resilience: A systematic literature review. 10 s. International Nursing Review. Vol. 69.
https://doi.org/10.1111/inr.12787

Solevåg, Anne Lee; Eggen, Elisabeth Holmboe; Schröder, Judith; Nakstad, Britt (2013). Use of a modified pediatric early warning score in a department of pediatric and adolescent medicine. 6 s. PLOS ONE. Vol. 8.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0072534Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig