English version
Mari Rysst

Mari Rysst

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rysst, Mari (2020). Kulturelle verdier og barnevernet: Ulike forståelser av "barnets beste". Nordby, Halvor; Halsa, Astrid Dagmar (Red.). Verdier i barnevern. 5. s. 89-111. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Rysst, Mari (2020). Antropologisk forskning i sensitive felt: retningslinjer til besvær. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 31.
https://hdl.handle.net/11250/2725781

Rysst, Mari (2020). Popularity, Gender and Social Inclusion among Girls i ethnically diverse contexts in Norway. International Journal of Child, Youth and Family Studies . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2725784

Rysst, Mari (2019). Consumption practices and Social inclusion among children in Lillehammer. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Kapittel 9. s. 154-166. Universitetsforlaget.

Rysst, Mari (2017). Always a foreigner? Ethnic identity construction and belonging among youth of immigrant origin in Norway. Espinoza- Herold, Mariella; Contini, Rina Manuela (Red.). Living in two homes : Integration, identity and education of transnational migrants in a globalized world. 7. s. 167-199. Emerald Group Publishing Limited.

Rysst, Mari (2016). “I Think of Myself as Norwegian, Although I Feel that I Am from Another Country.” Children Constructing Ethnic Identity in Diverse Cultural Contexts in Oslo, Norway. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. 12. s. 159-177. Springer.

Klepp, Ingun Grimstad; Rysst, Mari (2016). Deviant Bodies and Suitable Clothes. Fashion Theory . Vol. 21.

Rysst, Mari (2015). "The Pakistani way doesn't work in Norway": Cultural values and young mothers' employment in a multicultural suburb of Oslo. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 10. s. 207-227. Abstrakt forlag.

Rysst, Mari (2015). Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo. Childhood . Vol. 22.

Rysst, Mari; Vramo, Lill Margrethe (2013). The social importance of things and money among migrant families in Norway. Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (Red.). Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 2. s. 41-54. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.

Rysst, Mari (2013). The Social Importance of consumption for Inclusion and Exclusion among children in a multi-ethnic suburb of Oslo. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 3.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari; Mari, Bjerck (2012). En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 34.

Rysst, Mari (2012). "Colour-blind childhood?" Living racialised ethnicities in a primary school setting in Oslo, Norway. Falkof, Nicky; Cashman-Brown, Oliver (Red.). On Whiteness. 6. s. 327-334. Inter-Disciplinary Press.

Rysst, Mari (2012). "Lyden av hudfarge" blant barn i Groruddalen. Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth; Eriksen, Thomas Hylland (Red.). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Kapittel 5. s. 74-89. Cappelen Damm Akademisk.

Klepp, Ingun Grimstad; Roos, Gun; Rysst, Mari (2011). Utseendets sosiale betydning. Roos, Gun; Rysst, Mari (Red.). Skjønnhet og helse : det ytre og indre. Innledning. s. 7-10.

Rysst, Mari (2011). "Å se bra ut" : kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge. Roos, Gun; Rysst, Mari (Red.). Skjønnhet og helse : det ytre og indre. Kapittel 2. s. 11-16.
http://sifo.no/files/file77363_aa-se-bra-ut_mari.p...

Rysst, Mari (2011). "Skal du på Klubben?": Sosial inkludering og ekskludering blant barn på et multi-etnisk sted i Oslo. Barn . Vol. 29.

Rysst, Mari (2010). Хорошо вьіґляцеть” И бъіть топстьім в Норвеґии : Что цля норвежџа лцеальная флґүра, полнота лоцхоцяшая оцежца. Steele, Valerie (Red.). Теория моды: Одежда, Тело, Культура. 15. s. 125-150.

Rysst, Mari (2010). Girls, bodies and romance in the light of a presumed "disappearance" of childhood. Girlhood Studies An Interdisciplinary Journal . Vol. 3.

Rysst, Mari (2010). Myten om den tapte barndom. ISBN: 9788274774643. 227 s. Unipub forlag.

Rysst, Mari (2010). "Hello - We`re Only in the Fifth Grade!!": Children`s Rights, Inter-generationality and Constructions of Gender in Public Discourses About Childhood. Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg (Red.). Childhood and Consumer Culture. Kapittel 14. s. 228-243. Palgrave Macmillan.

Rysst, Mari (2010). "Healthism" and looking good : body ideals and body practices in Norway. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 38.

Rysst, Mari (2010). Småjenter, kropp og romantikk i lys av en fryktet "seksualisering" av barndom. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 21.

Rysst, Mari (2010). 'I AM ONLY 10 YEARS OLD' Femininities, clothing-fashion codes and the intergenerational gap of interpretation of young girls' clothes. Childhood . Vol. 17.

Rysst, Mari (2006). "Barna kommer først" preferanser og utsatthet i nordiske barnefamilier. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 9.

Rysst, Mari (2005). Det koster å være kul om teenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig