English version
Mildrid Bjerke

Mildrid Bjerke

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Engelsk litteratur

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerke, Mildrid (2023). The Busy Have No Time for Tears: Affect as Political Tool in Literary Studies. Emmett, Hilary; Lloyd, Christopher (Red.). The Affects of Pedagogy in Literary Studies. Routledge.

Bjerke, Mildrid (2021). Renegotiating Aesthetic Disinterest for the Literature Classroom. Nordic Journal of Art and Research (A & R).

Bjerke, Mildrid (2015). The Literature Study Guide: Mastering the Art of English?. Gildea, Niall; Goodwyn, Helena; Kitching, Megan; Tyson, Helen (Red.). English Studies: The State of the Discipline, Past, Present, and Future. s. 25-40. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137478054_3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig