Arrangementer

Ved Senter for profesjonsstudier har vi mange ulike arrangementer som er åpne for alle. Velkommen!

Kvalitativt metodeforum

Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning. I Kvalitativt metodeforum diskuteres sentrale utfordringer i kvalitativ forskning, særlig rettet mot profesjonsstudier.

Mer informasjon om Kvalitativt metodeforum

Grimen-forelesningen

Professor Harald Grimen døde i februar 2011 som følge av en feil under en hjerteoperasjon. Med ham mistet norsk filosofi og samfunnsvitenskap en fremragende forsker og lærer. For å hedre Haralds minne vil det bli arrangert en årlig forelesning. Minneforelesningene skal speile Haralds brede interessefelt og gis av fremragende forskere.

Mer informasjon om Grimen-forelesningen

Senter for profesjonsstudiers årskonferanse