Arrangementer ved SPS

Ved Senter for profesjonsstudier har vi flere faglige arrangementer som er åpne for alle. Se oversikt nedenfor. Velkommen!

Kvalitativt metodeforum

Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning. I Kvalitativt metodeforum diskuteres sentrale utfordringer i kvalitativ forskning, særlig rettet mot profesjonsstudier.

Mer informasjon om Kvalitativt metodeforum

Kvantitativt metodeforum

Kvantitativt metodeforum for forskere som jobber med kvantitative metoder. Forumet er rettet mot doktorgradsstudenter, ansatte og andre interesserte som jobber med kvantitativ forskning.

Mer informasjon om Kvantitativt metodeforum

Grimen-forelesningen

Professor Harald Grimen døde i februar 2011 som følge av en feil under en hjerteoperasjon. Med ham mistet norsk filosofi og samfunnsvitenskap en fremragende forsker og lærer. For å hedre Haralds minne vil det bli arrangert en årlig forelesning. Minneforelesningene skal speile Haralds brede interessefelt og gis av fremragende forskere.

Mer informasjon om Grimen-forelesningen

Senter for profesjonsstudiers årskonferanse

Årets konferanse holdes 1. desember, mer informasjon kommer etter sommeren.