Kreftsykepleie, master i helsevitenskap

Masterprogram

Dette studiet kvalifiserer deg til avansert sykepleie til kreftpasienten og de pårørende, før, under og etter behandling og eventuelt ved livets slutt. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,3

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Søk med studiekode

  215 6269

 • Hva lærer du?

  Spesialiseringen kvalifiserer kreftsykepleiere som kan gi avansert sykepleie til kreftpasienten og de pårørende, før, under og etter behandling og eventuelt ved livets slutt.

  I de første 90 studiepoengene vil du også få kunnskaper og ferdigheter i pleie og behandling av andre pasientgrupper med alvorlig og livstruende sykdom. Videre vil du lære hvordan du skal kunne delta i samhandling og koordinering på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende, samt undervise og veilede kolleger og annet relevant helsepersonell.  Gjennom utdanningen vil du studere hvordan yrket utøves innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

  Kandidater som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i kreftsykepleie og kvalifiserer til arbeid som kreftsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde. Kandidater som fullfører utdanningen etter 120 studiepoeng, vil ved å skrive en masteroppgave (30 studiepoeng) lære å arbeide systematisk og selvstendig med en problemstilling knyttet til kreftsykepleie. Denne kunnskapen vil gjøre deg kvalifisert til å bidra og utvikle kunnskapsbasert praksis samt initiere og lede forbedringsarbeid. 

  Praksis inngår i spesialiseringen.

  For mer informasjon se forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleie.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Master i helsevitenskap – spesialisering i kreftsykepleie gir to mulige utdanningsløp:

  • Gjennomført 90 studiepoeng resulterer i en avsluttende karakterutskrift som kvalifiserer til utførelse av kreftsykepleie. Kandidaten kan etter 90 studiepoeng medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde. 50 studiepoeng er spesifikke for kreftsykepleie. 40 studiepoeng er fellesemner med de andre spesialiseringene.
  • Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir graden master i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie og kvalifiserer for arbeid som kreftsykepleier med handlingskompetanse til å bidra og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde. Kandidaten skal være i stand til å initiere og lede forbedringsarbeid samt bidra til at resultat fra forskning omsettes i praksis.
  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering. Se punktet "studiets oppbygging" for mer informasjon.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer. Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser, seminarer og forelesninger kan også være digitale. Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet. Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

  Praksis inngår i spesialiseringen.

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en spesialisering i kreftsykepleie kan du jobbe med:

  • Pasienter og pårørende i alle aldre og faser av kreftsykdommen innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • Pasienter og pårørende når livet går mot slutten
  • Kreftrelaterte problemstillinger i offentlige og private institusjoner/organisasjoner 

  Ønsker du en forskerkarriere vil masterutdanningen kvalifisere deg til opptak på Ph.d.-studier, nasjonalt og internasjonalt. 

  Intervju med Jorun Marstein Kristoffersen – tidligere student

  Jorun er kreftsykepleier og jobber til daglig i Palliativt team, ambulerende tjeneste ved Ahus. Hør intervjuet med Jorun i podkasten Kreftkompasset (podtoppen.se).

 • Praksis

  Praksisfeltet er en avgjørende kvalifiseringsarena for å kunne oppnå handlingskompetanse i spesialiseringen. I praksisstudiene videreutvikler studenten ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, og danner et viktig grunnlag for teoretiske analyser og drøftinger.

  Praksisstudiene er veiledet.

 • Utveksling

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Ung kvinne i hvit skjorte med navneskilt snakker og ler mot en eldre kvinne i vanlige klær.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap. Blant spesialiseringene er ernæringskompetanse for helsepersonell, rehabilitering og psykisk helsearbeid.