To studenter fremfører teater.

Drama- og teaterkommunikasjon (studieretning i estetiske fag)

Masterprogram

Denne studieretningen er for deg som ønsker en masterutdanning hvor du lærer å bruke drama og teater i et anvendt perspektiv i ulike deler av samfunnet. Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming og er sentrert rundt estetisk utforskning som trekker veksler på samtidens sceniske praksiser.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Bachelorgrad i drama/teater eller tilsvarende.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Poenggrense ved siste opptak 

  Alle kvalifiserte 

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no) . Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studentene arbeider med perspektiver fra dramapedagogikk og skole, identitetsproblematikk, marginaliseringsprosesser og helse, dokumentarisk scenekunst, dramaturgi, disability teater, performance og teatralitet. Studieretningen har et forsknings - og livsløpsperspektiv og åpnes opp mot ulike arbeidsfelt i samfunnet.

  Du vil lære å anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante drama- og teaterfaglige problemstillinger i en aktuell samfunnsmessig kontekst. Diskusjoner rundt drama og teaterfeltets rolle og funksjon i samfunnet står sentralt.

  Du vil tilegne deg fagkritisk refleksjon, avansert kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings – og utviklingsoppgaver (FOU oppgaver), og videreutvikle innovative virksomheter ved bruke av drama – og teaterfaglige perspektiver.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette studiet er et heltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning. 

  I andre år vil du ha selvstendig masterarbeid. 

  Undervisningsformene består av

  -Forelesninger
  -Seminarer
  -Gruppearbeid
  -Workshops

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  2. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  3. semester
  4. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  3. semester
  4. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester

   

 • Hva kan du jobbe som?

  En mastergrad i estetiske fag kvalifiserer deg for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet. 

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunstfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt.  

  Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver. 

  Studieretningen Drama og teaterkommunikasjon kvalifiserer til arbeid med drama og teaterfaglige metoder og teorier i et bredt spekter av samfunnsområder som inkluderer scenekunst (fri scenekunst og institusjoner), skole og utdanning, helsefaglige sammenhenger, næringsliv og ledelse, interkulturelt arbeid, formidling m.m. Du vil kunne bruke dine kunnskaper og ferdigheter på innovative måter for å gjennomføre anvendte teaterprosjekter og formidlingsoppdrag i ulike deler av samfunnet.

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning. 

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 3. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). 

  Du må minimum dra i 3 måneder og du kan dra til: 

  • Danmark
  • Italia
  • Litauen
  • Polen
  • Romania
  • Spania
  • Storbritannia
  • Tsjekkia
  • Tyskland

  Det er også muligheter utenfor Europa. 

  Les mer om utveksling i estetiske fag her. 

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Bildet er todelt. Første del viser portrett av Malin. Andre del viser forsiden av ressurshefte med overskrift og strektegninger av mennesker i ulike bevegelser.

Malins masteroppgave er en gavepakke til lærere

Malin Kathrine Vik er masterstudent i estiske fag, studieretning drama- og teaterkommunikasjon. Som en del av masteroppgaven sin har hun laget et ressurshefte til Fagfornyelsen spekket med dramapedagogiske opplegg