Mannlig student som jobber med å sette opp en papirinstallasjon.

Estetiske fag

Masterprogram

Masterstudiet i estetiske fag fokuserer på forskning, fornying og kritisk refleksjon i aktivt samspill mellom teori og praksis. Du kan velge mellom fire studieretninger: teater og samfunn, mote og samfunn, kunst i samfunnet, fagdidaktikk: kunst og design.

 • Studieretninger

  Studentene kan velge mellom følgende fire studieretninger avhengig av avlagt bachelorløp 

  Teater og samfunn

  Fagdidaktikk: kunst og design (heltid/deltid)  

  Kunst i samfunnet  

  Mote og samfunn 

 • Opptakskrav

  Opptakskrav 

  Studiet har fire studieretninger med ulike opptakskrav. Se informasjon under hver enkelt studieretning. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Tidlig opptak
  • 20. april: Ordinær søknadsfrist

  NB! Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år (partallsår). Neste søknadsfrist er i 2022.

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Du kan velge et av fire studieretninger, avhengig av hvilken bachelor du har, som hver har ulike opptakskrav. Les mer om de enkelte studieretningene ved å klikke deg videre til de enkelte studiepresentasjonene. 

  Studiets fellesdel dekker et bredt felt av samtidens estetiske praksis og teori og studieretningen tilbyr fordypning i spesialisert teori og fagkunnskap. 

  Studentene har felles undervisning i emnene 

  • Kunst i kontekst – estetikk og vitenskapsteori 
  • Forskningsmetode
  • Prosjekt i praksis

  Studentene kan velge mellom følgende fire studieretninger avhengig av avlagt bachelorløp:

  Teater og samfunn 

  Fagdidaktikk: kunst og design (heltid/deltid)  

  Kunst i samfunnet  

  Mote og samfunn 

  Studieretningen fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til faglærerarbeid i og utenfor skolen. 

  Studieretningen teater og samfunn kvalifiserer til arbeid med drama og teater i en rekke sammenhenger. Dette kan være bruk av drama i skolesammenheng og anvendt teater i sosiale og helsefaglige sammenhenger. Videre kan det være innenfor næringsliv eller forestillinger, og performance og teater både i det frie feltet og på teaterinstitusjonene. 

  Studieretningen kunst i samfunnet kvalifiserer til arbeid på samtidskunst- og kulturfeltet, med formidling, organisering, kuratering og kritikk som del av en anvendt og samfunnsrettet praksis.  

  Studieretningen mote og samfunn kvalifiserer til motefaglig arbeid i og utenfor næringslivet, enten som del av moteproduksjonssystemet eller som del av en skapende og forskende praksis i ulike kontekster 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i forelesninger, seminarer og gruppearbeid. 

  Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform. All undervisning i studieretningsemnene er obligatorisk samt emnet "Prosjekt i praksis. FoU-seminarene er også obligatoriske da de er en sentral arbeidsform der studentenes individuelle oppgaver legges frem og diskuteres. 

  Du har selv ansvar for opplegg og gjennomføring av eget studium, og at du tilegner deg den nødvendige feltforståelse innenfor emnenes hovedområder. Studentene oppfordres til å organisere grupper med studie- og prosjektsamarbeid. 

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til utstyr, materialer, programvare m.m. til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Studiets oppbygging (heltid)

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester
  Teater og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester
  Teater og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  3. semester
  4. semester
 • Studiets oppbygging (deltid)

  NB! Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år (partallsår). Neste søknadsfrist er våren 2022, med oppstart høsten 2022.

  Programplan kull 2022 (student.oslomet.no)

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester

  2. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  7. semester
  8. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Se de enkelte studieretningene for mer konkret informasjon. 

  Generelt kan man si at en mastergrad i estetiske fag kvalifiserer deg for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet. 

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunstfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt.  

  Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver. 

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 2. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). 

  Du må minimum dra i 3 måneder og du kan dra til: 

  • Danmark
  • Italia
  • Litauen
  • Polen
  • Romania
  • Spania
  • Storbritannia
  • Tsjekkia
  • Tyskland

  Det er også muligheter utenfor Europa.

  Les mer om utveksling i estetiske fag her.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

 

Studenthistorier

barn lytter på interaktiv kunstutstilling
Veien inn i kunst-Norge

– Tilgangen til et kunstnettverk er en av studiets største styrker, sier Tiril Flom.

Fire unge kvinner står sammen i en formasjon. En person står bøyd forover og har en annen liggende på ryggen sin. To av kvinnene står på hver sin side av de to i midten og hjelper til å holde den personen som ligger oppå den andre. Alle fire smiler og ler.
Malins masteroppgave er en gavepakke til lærere

Som en del av masteroppgaven sin har Malin Kathrine Vik laget et ressurshefte til Fagfornyelsen spekket med dramapedagogiske opplegg.

et strikketøy, med hun som strikker duset ut i profil i forgrunnen. Man kan skimte en annen som også strikker i midten av bildet, lengre frem.
Masteren gir faglig tyngde til lærerrollen

– Masteren i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design, gir relevant tyngde til utdannelsen min, og ikke minst til min fremtidige lærerrolle, sier Silje.

Ingrid Emma Jacobsen står og Mari Nickoline Floden sitter foran en Mac. I bakgrunnen er det mange grønne planter og en mannekeng med hvit skjorte.
Masteroppgaven ble til bærekraftig klesbedrift

Ingrid og Mari tok master i Mote og Samfunn på OsloMet og driver i dag Oslo Unbranded, et kleskonsept med fokus på etikk og bærekraft.