To studenter på en teaterscene foran en bokhylle og et strykebrett. Den ene holder rundt den andre bakfra og de holder hender. I forgrunnen ser vi hodene til publikum.

Teater og samfunn (studieretning i estetiske fag)

Masterprogram

Denne studieretningen er for deg som ønsker en masterutdanning hvor du lærer å bruke drama og teater i et anvendt perspektiv i ulike deler av samfunnet. Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming og er sentrert rundt estetisk utforskning som trekker veksler på samtidens sceniske praksiser.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i drama/teater eller tilsvarende.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6013

 • Hva lærer du?

  Studentene arbeider med hvordan teater som metode kan anvendes inn i ulike deler av samfunnet. Det inkluderer perspektiver fra dramapedagogikk og skole, identitetsproblematikk, marginaliseringsprosesser og helse, dokumentarisk scenekunst, dramaturgi, disability teater, performance og teatralitet.

  Studieretningen har et forsknings - og livsløpsperspektiv og åpnes opp mot ulike arbeidsfelt i samfunnet.

  Du vil lære å anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante teaterfaglige problemstillinger i en aktuell samfunnsmessig kontekst.

  Diskusjoner rundt teaterfeltets rolle og funksjon i samfunnet står sentralt, også gjennom workshops og praksisperioder.

  Du vil tilegne deg fagkritisk refleksjon, avansert kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings – og utviklingsoppgaver (FOU-oppgaver), og videreutvikle innovative virksomheter ved bruke av drama – og teaterfaglige perspektiver i praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester
  Teater og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester
  Teater og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette studiet er et heltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning. 

  Det andre året vil du ha selvstendig masterarbeid. 

  Undervisningen består av

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
  • workshops
 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til utstyr, materialer, programvare m.m. til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Hva kan du jobbe som?

  En mastergrad i estetiske fag kvalifiserer deg for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet.

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunstfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt.

  Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver.

  Studieretningen teater og samfunn kvalifiserer til arbeid med drama og teaterfaglige metoder og teorier i et bredt spekter av samfunnsområder som inkluderer scenekunst (fri scenekunst og institusjoner), skole og utdanning, helsefaglige sammenhenger, næringsliv og ledelse, interkulturelt arbeid, formidling m.m.

  Du vil kunne bruke dine kunnskaper og ferdigheter på innovative måter for å gjennomføre anvendte teaterprosjekter og formidlingsoppdrag i ulike deler av samfunnet.

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning.

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 2. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). Du må være på utveksling i minimum 3 måneder.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Fire unge kvinner står sammen i en formasjon. En person står bøyd forover og har en annen liggende på ryggen sin. To av kvinnene står på hver sin side av de to i midten og hjelper til å holde den personen som ligger oppå den andre. Alle fire smiler og ler.
Malins masteroppgave er en gavepakke til lærere

Som en del av masteroppgaven sin har Malin Kathrine Vik laget et ressurshefte til Fagfornyelsen spekket med dramapedagogiske opplegg.