English version
Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen

Vitenskapelige publikasjoner

Simonsen, Anne Hege (2022). Blowing in the Wind—Norwegian Wind Power Photographs in Transition. Journalism Practice . Vol. 16.

Pearman, Olivia; Boykoff, Maxwell; Osborne-Gowey, Jeremiah; Aoyagi, Midori; Ballantyne, Anne Gammelgaard; Chandler, Patrick; Daly, Meaghan E.; Doi, Kaori; Fernández-Reyes, Rogelio; Jiménez-Goméz, Isidro; Nacu-Schmidt, Ami; McAllister, Lucy; McNatt, Marisa; Mocatta, Gaby; Petersen, Lars Kjerulf; Simonsen, Anne Hege; Ytterstad, Andreas (2021). COVID- 19 media coverage decreasing despite deepening crisis. The Lancet Planetary Health .
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/...

Simonsen, Anne Hege; Eide, Elisabeth; Alghasi, Sharam (2020). Hvem er "vi" nå?. ISBN: 978-82-02-56267-0. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege (2020). Relasjoner ved enden av Regnbuen. Nordlit .

Simonsen, Anne Hege; Skjulhaug, Marianne (2019). Living on the threshold: the missing debate on peri-urban asylum reception centres in Norway, 2015-16. Proceeding Series .
http://arkitekturforskning.net/na/issue/publishing

Simonsen, Anne Hege (2017). The Surface and the Soul: Purpose and Politics of the Terrorist Mugshot. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kapittel 14. s. 329-346. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege; Evensen, Jon Petter (2017). Crises, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back. Nordicom Review . Vol. 38.

Simonsen, Anne Hege (2016). Moving Forward, Holding On. The Role of Photojournalistic Images in the Aftermath of Crisis. Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (Red.). Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Kapittel 10. s. 189-201. Nordicom.

Alnæs, Jørgen; Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.
https://www.idunn.no/nmt/2016/01

Simonsen, Anne Hege (2015). Flower Power – Photographic Resonances in the Aftermath of the 2011 Terror Attacks in Norway. Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE .

Simonsen, Anne Hege (2014). "En jaettekamp saa frygtelig" 1. verdenskrig i to norske aviser, 1914-1918. Pressehistorisk tidsskrift . Vol. 22.

Simonsen, Anne Hege (2012). Visuell kultur - bilder, blikk, betydning. Orgeret, Kristin (Red.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Kapittel 14. s. 385-405. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Fonn, Birgitte Kjos; Orgeret, Kristin; Simonsen, Anne Hege (2012). Marginalisering og normalisering i norske kvinneblader. Orgeret, Kristin (Red.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. kap, 11. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Simonsen, Anne Hege (2011). "Just like vacuum cleaning...": Reporting the Roma Beggar Tourists in Norway. Eide, Elisabeth; Nikunen, Kaarina (Red.). Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region. Kapittel 6. s. 89-107. Ashgate.

Simonsen, Anne Hege (2011). "Just like vacuum cleaning " Reporting the Roma beggar tourists in Oslo. Eide, Elisabeth; Nikunen, Kaarina (Red.). Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Kapittel 6. s. 89-105. Ashgate.

Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (2010). Verden utenfor vesten. Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik (Red.). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 3 (del). s. 219-237. Universitetsforlaget.

Simonsen, Anne Hege (2010). Fantasies and Experiences The Norwegian Press Coverage of Africa 1900- 2002. Kult .
http://hdl.handle.net/10642/645

Simonsen, Anne Hege; Frey, Elsebeth (2010). Konvergens i klasserommet : en studie av flermedial nyhetsproduksjon blant journaliststudenter. Norsk Medietidsskrift . Vol. 17.

Orgeret, Kristin Skare; Simonsen, Anne Hege (2010). Introduksjon – Elisabeth Eide, det utålmodige mennesket. Orgeret, Kristin Skare; Simonsen, Anne Hege; Simonsen, Anne Hege (Red.). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. forord. Unipub forlag.

Orgeret, Kristin Skare; Simonsen, Anne Hege (2010). Det empatiske er politisk - et rapsodisk essay om journalistikkens utfordringer i en global virkelighet. Orgeret, Kristin Skare; Simonsen, Anne Hege; Simonsen, Anne Hege (Red.). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. Kap. 11. s. 155-172. Unipub forlag.

Simonsen, Anne Hege (2010). Utlandet i norsk presse. Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik (Red.). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Underkapittel. s. 305-313. Universitetsforlaget.

Simonsen, Anne Hege (2010). Fra Vestre Moland til Verdun - Første verdenskrig i norske aviser. Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik (Red.). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Underkapittel. s. 323-349. Universitetsforlaget.

Simonsen, Anne Hege; Evensen, Jon Petter (2010). Se! Lærebok i visuell journalistikk. ISBN: 978-82-7147-325-9. 164 s. IJ-forlaget.

Orgeret, Kristin Skare; Simonsen, Anne Hege; Simonsen, Anne Hege (2010). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. ISBN: 978-82-7477-503-9. 286 s. Unipub forlag.

Orgeret, Kristin Skare; Simonsen, Anne Hege (2009). "Vår mann i verden" : NRKs korrespondentrolle i endring. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kap.16. s. 261-276. IJ-forlaget.

Simonsen, Anne Hege; Eide, Elisabeth (2009). Å dekke verden. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Forord. s. 7-13. IJ-forlaget.

Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (2009). Den globale journalisten. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 19. s. 307-315. IJ-forlaget.

Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (2009). Teknikk, talent og temperament. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 22. s. 335-349. IJ-forlaget.

Simonsen, Anne Hege (2009). Gode gamle dager? : nostalgi og realisme i utenriksjournalistikken. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 2. s. 35-53. IJ-forlaget.

Simonsen, Anne Hege (2009). Valgets kval : om når og hvorfor journalister dekker valg. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 7. s. 113-124. IJ-forlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig