English version
Anne Jansen

Anne Jansen

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i psykologi ved Institutt for sosialfag. Jeg underviser på bachelor og masterstudier i emner som psykologi og kvalitative metoder. Forskningsinteressene er knyttet til utviklingspsykologi, barnevern, narrativ og diskursiv teori og profesjonskvalifisering.